Julkaisujärjestelmien erikoistuminen tiettyihin käyttötapauksiin näkyy myös ilmiönä asiakkaiden teknologiavalinnoissa. Nykyisin on yhä vaikeampaa ratkaista kaikkia web-julkaisun haasteita yhdellä järjestelmällä. Etenkin isojen organisaatioiden julkaisujärjestelmävalinta on yhä useammin itse asiassa kaksi eri järjestelmää.

Esimerkiksi Suomessa moni korkeakoulu, joilla on monenlaisia julkaisutarpeita, on päätynyt Drupal ja WordPress -yhdistelmään. Yleensä Drupal toimii laajan ja monipuolisen pääsivuston alustana, ja WordPressin varaan on rakennettu kotisivukoneet, joiden avulla pyöritetään tuhansia tutkimusprojekti-, tutkimusryhmä-, tapahtuma/konferenssi- ja projektisivustoja.

Myös useampi iso kaupunki on päätynyt samaan malliin. Esimerkiksi parhaillaan kilpailutusvaiheessa oleva Tampereen kaupungin uusi verkkopalvelukokonaisuus rakentuu Drupal ja WordPress -yhdistelmän varaan.

Samantyyppisiä yhdistelmäratkaisuja käytetään myös monen ison yrityksen verkkoviestinnässä. Pääsivusto ja muut isommat sivustot voivat olla rakennettu esimerkiksi Episerverillä, mutta tämän lisäksi saatetaan pyörittää erilaisia kampanjasivustoja tai suppeita maasivustoja WordPressillä.

Moni USA:ssa toimiva yritys on myös päätynyt tekemään kampanjasivustoja Wixillä tai Squarespacella, koska nämä ovat suosittuja työkaluja Amerikan mantereella, ja usein taipuvat nopeisiin käyttötarkoituksiin paljon paremmin kuin pääsivustojen raskaat julkaisujärjestelmät.

Verkkokauppojen sarallakin on samaa ilmiötä. Kotimaassa toimiva iso ja menestyvä verkkokauppa saattaa olla tehty isolla rahalla Magento-alustalle, mutta muissa maissa toimivat pienemmät verkkokaupat saattavat hyvin olla Shopify-ratkaisulla, joka on paljon kevyempi verkkokaupparatkaisu.

Ilmiön takana on niin teknisiä trendejä kuin asiakaspuolen trendejä

Isoin vaikuttava tekijä lienee jo jutun alussa mainittu järjestelmien erikoistuminen. Yleiskäyttöisistä mammuttijärjestelmistä on menty viime vuosina yhä enemmän erikoistuneempiin järjestelmiin, jotka on suunnattu varsin rajattuihin käyttötapauksiin. Tästä esimerkkinä käy vaikkapa Shopify-verkkokauppa-alusta, joka ei edes yritä ratkaista kaikkien isoimpien yritysten verkkokauppahaasteita, vaan keskittyy pk-yritysten ja muiden melko yksinkertaisten verkkokauppojen haasteisiin.

Julkaisujärjestelmäpuolella WordPress on profiloitunut jo pitkään ketteräksi pienten ja keskisuurten sivustojen alustaksi. WordPressillä toki tehdään ajoittain myös isompia sivustoja, mutta silti valtaosa sivustoista on melko yksinkertaisia perusluonteeltaan.

Toinen merkittävä trendi on asiakkaiden verkkojulkaisutarpeiden ja web-sovellustarpeiden moninaistuminen. Etenkin isoilla organisaatioilla on monenlaisia tarpeita, joita on hyvin vaikeata ratkaista yhdellä järjestelmällä. Usein pääsivuston vaatimukset ovat hyvin moninaiset ja esimerkiksi integraatioita ja ylläpitäjiä saattaa olla paljon.

Pääsivuston lisäksi on tarpeita useille pienemmille sivustoille, joiden vaatimukset voivat olla todella paljon yksinkertaisempia.

Harva julkaisujärjestelmä enää nykyisin kykenee palvelemaan näitä kumpaakin ääripäätä. Vastaavia ristiriitaisia vaatimusalueita on useita.

Yhä useammin joukossa on myös tarpeita aivan räätälöidyille web-sovelluksille ja erilaisille asiointijärjestelmille. Tällöin voi olla järkevintä tehdä tämä sovellusmainen osuus täysin räätälinä ja jättää sisältöjen hallinta kokonaan taustajärjestelmäksi. Tällainenkin tilanne on ollut omiaan lisäämään tilanteita, joissa verkkopalvelukokonaisuus koostuu lopulta useammasta teknisesti hyvin erilaisesta palasesta.

North Patrolillakin on useita asiakkaita, joilla on esimerkiksi Contentful-järjestelmä käytössä räätälöityjen web-sovellusten sisältöjen hallintaan. Contentful-järjestelmää ei ole kuitenkaan suunniteltu isojen viestinnällisten verkkopalveluiden sisällönhallintaan, joten usein pääsivusto on sitten jollain perinteisemmällä julkaisujärjestelmällä.

Hyvä valmistelu ja kokonaisuuden hallinta korostuvat

Jos haluaa tehdä asioita fiksusti ja kustannustehokkaasti, onkin yhä tärkeämpää miettiä etukäteen omia konsepteja ja niihin soveltuvia järjestelmiä. Yhä useammin saman ongelman voi ratkaista monella tapaa, ja usein eri mallien väliset hintaerot voivat olla todella huomattavia.

Esimerkiksi korkeakoulujen suosima Drupal+WordPress-yhdistelmä ei todellakaan perustu pelkästään järjestelmien parempaan toiminnalliseen sopivuuteen valittuun tehtävään, vaan taustalla on myös huomattava kustannusero. Drupal on suunniteltu isojen sivustojen alustaksi, ja on usein siinä tehtävässä myös kustannustehokas ratkaisu. WordPress taas on erityisen tehokas tilanteissa, joissa pitää hallita valtavaa määrää kohtuullisen pieniä ja samankaltaisia sivustoja, joten kustannusedut voivat olla huomattavat.

Tämän kehityksen on helppo ennustaa vain jatkuvan. Järjestelmät erikoistuvat ja täysin palveluna tarjottavien ratkaisujen määrä kasvaa koko ajan. Kumpikin trendi korostaa hyvän valmistelun ja fiksujen valintojen merkitystä.

Yhä useammin hyvä teknologiavalinta onkin itse asiassa monta valintaa.

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.

Lisää artikkeleita fiksujen teknologiavalintojen tekemisestä: