Verkkosivusto ymparisto.fi on portaalimainen palvelu, joka sisältää ympäristötietoa kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille. Syksyn 2021 aikana verkkopalvelu aiotaan uudistaa sille suunnitellun uudenlaisen konseptin mukaiseksi, sen julkaisujärjestelmäksi on valittu Drupal, ja sen toteuttajakumppania ollaan parhaillaan etsimässä.

Ymparisto.fi-sivuston sisällöistä vastaavat Suomen ympäristökeskus SYKE, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset), ympäristöministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA sekä suppeasti aluehallintovirastot (AVIt). Nyt käynnistetyn palvelu-uudistuksen hankinnassa ja läpiviennissä uudistushankkeen vetäjäksi, koordinoijaksi ja hankintayksiköksi on osoitettu SYKE.

(Korjattu) kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa, ja kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 28.5.2021 kello 15 saakka.

Drupal-toteutuksena ymparisto.fi-uudistus on kiinnostava kokonaishanke, jossa luodaan verkkopalvelulle täysin uusi visuaalinen ilme ja käyttökokemus sekä monipuoliset ylläpitotyökalut laajan, hajautetun sisällöntuottajakunnan käyttöön. Palvelun toteutukseen sisältyy lukuisia räätälöityjä sisältötyyppejä ja monipuolisia integraatioita, joiden luomisessa Drupalin kyvykkyyksiä pääsee hyödyntämään laajasti. Sivustolla panostetaan hyvään hakutoiminnallisuuteen, suorituskykyyn, nopeuteen ja tietoturvallisuuteen.

Hankintaan sisältyy uuden ymparisto.fi-verkkopalvelun suunnittelu ja toteutus, ratkaisun tuki-, sovellusylläpito- ja jatkokehityspalvelut sekä käyttöpalvelut. Ympäristöhallinnon jatkokehitystyössä harkitaan myös muiden verkkopalvelujen (erityisesti syke.fi ja ara.fi) rakentamista myöhemmin samalle Drupal-alustalle.

Ymparisto.fi-palvelun uusi konseptivisio on suunniteltu yhteistyössä Solitan kanssa, ja vaatimusmäärittely sekä teknologiavalinnat on tarkennettu North Patrolin kanssa. SYKE etsii nyt yhteistyökumppanikseen Drupal-osaajaa, joka toteuttaa puhuttelevan, kauniin, käytettävän, innostavan, saavutettavan, tehokkaan ja tietoturvallisen palvelukokonaisuuden.

North Patrol tukee kilpailutuksen läpiviennissä.


Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.

Tarvitsetko apua digihankkeen valmisteluun, suunnitteluun, kilpailutukseen tai läpiviennin tueksi? Ota yhteyttä North Patroliin!