23.4.2021

Hyria toteutti keväällä 2020 kilpailutuksen löytääkseen kumppanin uuden verkkopalvelunsa toteutukseen, ylläpitoon ja jatkokehitykseen. Hyria tuottaa koulutus-, valmennus- ja kasvupalveluja tarjoten asiakkailleen mahdollisuuksia hyvään elämään ja edistäen yritysten kilpailukykyä ja kasvua sekä työllisyyttä.

North Patrol toimi Hyrian kumppanina uuden Drupalilla toteutettavan palvelukokonaisuuden muotoilussa, teknologiavalinnassa sekä hankinnan kilpailutuksessa. Kilpailutukseen osallistui yhteensä viisi Drupal-toimittajaa. Projekti käynnistyi loppuvuodesta 2020 tarjouskilpailun voittajan Siili Solutions Oyj:n kanssa.

Hankinnan kokoluokaksi on jälki-ilmoituksessa määritetty 289 992 euroa (alv 0%). Summa koostuu Hyria.fi-verkkopalvelun suunnittelusta ja toteutuksesta, palvelun ylläpidosta neljän vuoden ajan sekä palvelun mahdollisesta jatkokehityksestä. Hyria.fi-palvelun uudistuksessa rakennetaan uusi verkkokauppamainen palvelukokonaisuus, joka mahdollistaa vaivattomat haku-, ilmoittautumis- tai ostoprosessit ja esittelee Hyrian monipuolisen palvelutarjoaman houkuttelevasti ja ymmärrettävästi.

Kilpailutukseen osallistuvien toimittajien tuli esittää vähintään kolme Hyrian hankintaa vastaavaa, julkisen www-sivuston Drupal-toteutusta, joista vähintään yhden tuli olla toteutettu Drupal 8:lla.

Tarjousvertailu perustui kirjallisiin tarjouksiin sekä North Patrolin toimesta puhelinhaastatteluina toteutettuihin asiakastyytyväisyyskyselyihin. Asiakastyytyväisyyden arviointi kohdistui toimittajien referenssiprojektien lopputuloksiin sekä tiimiin nimettyjen avainhenkilöiden osaamiseen ja asiakaspalvelutaitoihin. Tarjousten pisteytyksessä eniten painoarvoa saivat laadulliset tekijät, kuten ratkaisukuvaukset ja asiakastyytyväisyys. Tarjousvertailussa hinnan painoarvo oli 30 prosenttia. Projektissa noudatetaan ensimmäisen vaiheen työkustannusten osalta tavoitehintamallia.
Kilpailutuksessa määritellyn aikataulun mukaan, Hyrian tavoitteena on julkaista uusi sivustokokonaisuus vuoden 2021 aikana.

Siili on vuonna 2005 perustettu digitalisaatioratkaisujen asiantuntijayritys, jonka palvelutarjoomaan kuuluu mm. digitaalinen muotoilu sekä verkkosivujen ja muiden digitaalisten palveluiden, asiakasportaalien ja verkkokauppojen toteutukset. Siili tukee asiakkaitaan myös mm. datan käyttöön ja prosessien automatisointiin liittyvissä hankkeissa.
Siilin liikevaihto oli vuonna 2020 83,3 miljoonaa euroa. Yrityksellä on Suomen lisäksi toimipisteitä myös Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Yhdysvalloissa ja Englannissa.

Kaipaatko neuvoa omaan verkkopalvelu-uudistukseesi? » Ota yhteyttä!