Kunnat ovat uusineet verkkosivustojaan kolmen viime vuoden aikana ahkerasti. North Patrolin keräämän tiedon mukaan jopa yli kolmasosa Suomen kunnista on uusinut verkkosivustonsa julkaisualustan viimeisen kolmen vuoden aikana.

Kuntien verkkosivustojen yleisin alusta on ehdottomasti WordPress, sillä reilu kolmasosa eli 120 kuntaa julkaisee sivustonsa tällä hetkellä WordPressillä. WordPressin asema kuntasivustojen julkaisujärjestelmänä on vankistunut entisestään, sillä vuonna 2018 WordPress-sivustoja oli 67. Vuoden aikana WordPress-sivustoja on julkaissut esimerkiksi Kajaani, Seinäjoki ja Salo.

Toiseksi eniten kunnat suosivat julkaisualustanaan Drupalia, sillä julkaisee sivustonsa 49 kuntaa. Myös Drupalin asema on hieman vankistunut, sillä vuonna 2018 Drupalilla julkaisevia kuntia oli 42. Uusia Drupal-sivustoja ovat julkaisseet esimerkiksi Raisio, Tammela ja Kannonkoski.

Kolmanneksi suosituin julkaisujärjestelmä on Liferay, jolla julkaisee sivustonsa 19 kuntaa – saman verran kuin vuonna 2018. Liferay-sivustoja löytyy esimerkiksi Juuasta, Joensuusta ja Paraisilta.

Julkaisujärjestelmien keskittyminen jatkuu

Kuntien käyttämien julkaisujärjestelmien määrä on kuitenkin edelleen suuri, sillä kaikkiaan erilaisia julkaisujärjestelmiä on käytössä 40. Vuoteen 2018 verrattuna julkaisujärjestelmien kirjo on vähentynyt kymmenellä. Viidellä suosituimmalla julkaisujärjestelmällä julkaistaan nyt 71 % kuntien sivustoista. Kuntakentässä julkaisujärjestelmien keskittyminen on lisääntynyt, sillä vuonna 2018 vastaava luku oli 54 %.

Avoimen lähdekoodin teknologiat jyräävät kuntien käyttämissä verkkosivustojen alustoissa, sillä 309 kunnasta noin 70 % julkaisee sivustonsa avoimen lähdekoodin teknologioilla ja näistä WordPressin osuus on 39 %.

Kunnat ovat vaihtaneet WordPressiin vähän käytetyistä avoimen lähdekoodin teknologioista (kuten CMS Made Simple ja Concrete 5), isoista kaupallisista tuotteista (kuten Optimizely ent. Episerver ja IBM:n WebSphere), toimittajien omista tuotteista (kuten Innofactorin Primesta ja Valu Digitalin Base C6:sta) tai täysin uniikeista ja räätälöidyistä ratkaisuista.

Vaikka toimittajien omista tuotteista onkin siirrytty pois, on esimerkiksi Liana Technologiesin Liana-julkaisujärjestelmällä ja Synergia Foxy-julkaisujärjestelmällä on julkaistu uusia sivustoja myös viime vuonna.

Isoimmat kaupungit suosivat Drupalia

Julkaisujärjestelmien keskittyminen tulee jatkumaan myös tulevina vuosina: WordPress, Drupal ja Liferey tulevat olemaan tulevinakin vuosina kärkisijoilla. WordPressin suosiota varmistaa se, että usealla toimittajilla on osaamista kuntasivustojen tekemisestä WordPressillä: tällä hetkellä kuntille WordPress-sivustojen toteuttajia on jo yli 40. Drupalin ja Liferayn asemaa vankistaa se, että teknologioita on käytössä kuntien yhteisissä alustaprojekteissa.

Suomen 15 isoimman kaupungin julkaisualustat ovat tänä päivänä jakautuneet WordPressin (4), Drupalin (3), Liferayn (3) ja toimittajien omien tuotteiden kesken (5). Mutta jatkossa toimittajien omat tuotteet ovat vaihtumassa yleisesti käytettyihin julkaisujärjestelmiin, esimerkiksi Tampere, Helsinki, Vantaa ja Espoo ovat vaihtamassa pääsivustojen osalta Drupaliin.

Näin ollen näyttääkin siltä, että Drupal vankistaa asemiaan isojen kaupunkien julkaisualustana ja WordPress on keskisuurten ja pienten valinta. Tosin WordPressiä on käytössä myös isoilla kaupungeilla toisena julkaisujärjestelmänä erillissivustojen tarpeisiin. Kahden julkaisujärjestelmän ratkaisuun ovat päätyneet esimerkiksi Helsinki ja Tampere.

Saavutettavuusvaatimukset ajoivat uudistukiin

Epäilemättä kuntasivustojen suuri uusimismäärä on sidoksissa saavutettavuusdirektiivin voimaantuloon. Kun vanha sivusto ei täyttänyt saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia, uusittiin sivusto julkaisujärjestelmää myöden.

Sivustouudistuksen yhteydessä on luontevaa uusia myös muita kuntasivustoille leimallisia ratkaisuja. Valtavirrasta poikkeavia toteutuksia löytyy viime vuodelta esimerkiksi palvelutietovarannon varaan nojaavat Rovaniemi ja Sipoo; pelkistettyyn visuaaliseen linjaan päätynyt Lahti ja porttisivun erillissivustojen päälle rakentanut Hamina. Onpa kuntasivustoilla nyt nähty ensimmäinen headless-toteutus Järvenpään sivustouudistuksen myötä.