6.5.2021

Julkaisimme aiemmin postauksen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kilpailutuksesta, jossa JAMK.fi-verkkopalvelulle etsittiin kumppania toteutukseen, sovellusylläpitoon sekä jatkokehitykseen.

Drupal-alustalla toteutettavan verkkopalvelun kilpailutukseen osallistui kolme toimittajaa, joiden joukosta JAMK:n kumppaniksi valikoitui Exove.

Hankinnan kokoluokaksi on jälki-ilmoituksessa määritetty 317 351 euroa. Tämä summa koostuu ensimmäisessä vaiheessa tehtävästä projektista, palvelun ylläpidosta neljän vuoden ajan sekä palvelun mahdollisesta jatkokehityksestä.

Uudistuksessa JAMK.fi:stä luodaan verkkokauppamainen palvelu- ja tuotekatalogi, jossa käyttäjä voi selailla ja vertailla eri koulutuksia ja tuotteita. Uuden JAMK.fi-verkkopalvelun tärkeimpänä tavoitteena on markkinoida JAMK:n koulutus- ja palvelutarjontaa potentiaalisille opiskelijoille ja asiakkaille, sekä tehdä eri koulutusten ja palveluiden vertailu ja hankkiminen mahdollisimman helpoksi.

North Patrol auttoi Jyväskylän ammattikorkeakoulua palvelukokonaisuuden konseptoinnissa, teknologiavalinnassa, vaatimusmäärittelyssä sekä hankinnan kilpailutuksessa.

Kilpailutus toteutettiin avoimella menettelyllä loppuvuodesta 2020. Kilpailutuksen pisteytyksessä annettiin eniten painoarvoa laadullisille tekijöille, kuten ratkaisu- ja toimituskuvauksille. Hinnan painoarvo oli kilpailutuksessa 40 prosenttia.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tavoitteena on julkaista uusi verkkopalvelu syksyllä 2021.

Exove on vuonna 2006 perustettu suunnittelu- ja ohjelmistoyritys, joka on erittäin kokenut Drupal-toimisto. Exovella työskentelee 90 henkilöä ja vaikka toiminnan pääpaino on Suomessa, on heillä kuusi toimistoa neljässä eri maassa. Suomen konttorit sijaitsevat Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Exoven liikevaihto on kokonaisuudessaan n. 7 miljoonaa euroa.

Kaipaatko neuvoa omaan verkkopalvelu-uudistukseesi? » Ota yhteyttä!