Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen järjestöjen oppilaitos, joka järjestää ja toteuttaa yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa aktiivista kansalaisuutta ja järjestötoimintaa sekä vapaaehtoistoimintaa edistävää koulutusta.

Sivis on käynnistänyt digitaalisten palveluiden kehittämisohjelman, jonka tarkoituksena on uudistaa Siviksen digitaalista palvelutarjoomaa ja järjestelmäarkkitehtuuria. Osana kehitysohjelmaa Sivis on käynnistänyt kilpailutuksen järjestelmäintegraatioiden rajapintakerroksen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä toteutetun ratkaisun sovellusylläpidosta, jatkokehittämispalveluista, ja sen tarvitsemasta palvelinkapasiteetista.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa, ja tarjouspyyntöasiakirjat ovat luettavissa 10.8.2021 kello 12 saakka.

Rajapintakerros digitaalisten palveluiden kehittämisen perustana

Sivis tukee ja kehittää 75 valtakunnallisen jäsenjärjestönsä koulutustoimintaa. Järjestöjen koulutuksen kautta Sivis tukee elinikäistä oppimista, kansalaisten aktiivisuutta, kestävää elämää ja yhteiskunnan toimintaa. Sivis järjestää vuosittain jäsenjärjestöjensä kanssa 6600 koulutusta, joissa on 77 000 opintotuntia ja 1100 vertaisopintoryhmää, joissa opiskellaan 41 000 tuntia. Osallistujia on yhteensä noin 120 000.

Opintokeskus Siviksellä on käytössään, ja se tarjoaa jäsenjärjestöilleen, lukuisia digitaalisia palveluita koulutustoiminnan laadukkaaseen ja sujuvaan toteuttamiseen. Osasta keskeisiä järjestelmiä on niiden toteuttamisessa käytetty teknologia vanhentumassa lähivuosina.

Samalla Siviksen toimintakentän yhä vahvemmin digitalisoituessa niin jäseniltä kuin sidosryhmiltä tulee kasvavia tarpeita ketterimpiin digitaalisiin palveluihin, joista voi siirtää dataa hyödynnettäväksi toisissa palveluissa. Tämän tilanteen huomioiden Siviksessä toteutettiin keväällä 2020 digitaalisten palveluiden palvelumuotoiluprojekti, jonka lopputuloksena syntyi konsepti opintokeskuksen digitaalisista palveluista sekä tiekartta niiden kehittämiseksi tulevina vuosina.

Syksyllä 2020 Siviksessä tarkennettiin opintokeskuksen palvelutarjoomaa sekä digikehityksen tiekarttaa. Alkuvuodesta 2021 tämän valmistelutyön perusteella Siviksessä käynnistyi Digitaalisten palveluiden kehittämisohjelma, joka ulottuu vuoteen 2024 saakka.

Digitaalisen palveluvision keskiössä on ajatus mikropalveluista, sovelluksista, jotka ovat toisiinsa yhteydessä erillisen rajapintakerrosratkaisun kautta. Tämä mahdollistaa palveluiden joustavan kehittämisen kehitysohjelman osaprojekteissa sekä dynaamisen ylläpidon jatkossa.

Tarkoituksena on jatkossa käyttää myös valmiita ohjelmistoja silloin, kun ne soveltuvat Siviksen käyttötarpeisiin. Rajapintakerroksen tehtävänä on mahdollistaa eri järjestelmiä hyödyntävä arkkitehtuuri Siviksen palveluiden kehityksessä. Rajapintakerroksen kautta myös Siviksen jäsenjärjestöjen ja sidosryhmien digitaaliset palvelut voivat hyödyntää opintokeskuksen palveluiden dataa ja toisin päin.

Rajapintakerrokselle on keväällä 2021 laadittu vaatimusmäärittely, joka kuvaa alustalle asetetut vaatimukset sekä alustalla vaiheittain toteutettavat integraatiot.

Hankinnan kohde ja toimittajan tehtävät

Nyt käynnissä olevalla kilpailutuksella rajapintakerrokselle valitaan toteuttajakumppani, joka tarkentaa määrittelyssä kuvatut suunnitelmat, toteuttaa vaatimusten mukaisen rajapintaratkaisun ja integraatiot sekä vastaa järjestelmän ylläpidosta ja jatkokehittämisestä. Sivis hakee kilpailutuksella kumppania, joka pystyy toteuttamaan kuvatut suunnitelmat, mutta lisäksi aktiivisesti ehdottamaan digitaalisten palvelujen kehittämistä tukevia etenemispolkuja.

Rajapintakerroksen toteutus rakentuu hankintaan sisältyvän integraatioalustaratkaisun ympärille. Teknistä alustaa ei ole ennen kilpailutusta lyöty lukkoon, vaan Sivis etsii kilpailutuksessa Sivikselle sopivaa, tarjouspyynnön kriteerit täyttävää järjestelmää. Olennainen tavoite on ylipäänsä keventää teknistä kehittämistä niin, että uusien liitäntöjen tekeminen on helppoa ja kustannuksiltaan kohtuullista.

Tutustu tarjouspyyntöön

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat luettavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa 10.8.2021 kello 12 saakka.


Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.

Tarvitsetko apua digihankkeen valmisteluun, suunnitteluun, kilpailutukseen tai läpiviennin tueksi?
Ota yhteyttä North Patroliin!