Tuore koulutusmateriaali on nyt saatavilla verkosta avoimesti. Kyseinen materiaali on luotu osana kaupallista verkkokauppa-asiantuntijoiden koulutusohjelmaa ja on yhden päivän koulutuksen materiaali. Materiaali käsittelee erityisesti erilaisia verkkokauppojen muotoja ja näiden erilaisia vaatimuksia sekä eri teknisten ratkaisujen soveltuvuutta erilaisiin konsepteihin.

Tutustu materiaaliin pdf-muodossa: Verkkokauppajärjestelmät ja muut verkkokaupan uudistamiseen liittyvät teknologiakysymykset

Materiaalin alkuosa keskittyy analysoimaan erilaisia verkkokauppojen muotoja ja näiden erilaisia vaatimuksia teknisestä näkökulmasta. Keskeinen väite on, että verkkokauppoja on paljon muitakin kuin tuotekauppoja, ja tunnetuimmat verkkokauppajärjestelmät ovat hyvin keskittyneitä juuri tuotekauppojen rakentamiseen – ja mikäli oma konsepti ei ole juuri tällainen perinteinen kuluttajille suunnattu tuotekauppa, eivät tyypilliset verkkokauppajärjestelmät ole välttämättä kovin hyviä valintoja.

Materiaalissa käsitellään myös laajemmin arkkitehtuurikysymyksiä, joita verkkokauppahankkeissa usein tulee vastaan. Materiaalissa käsitellään esimerkiksi taustajärjestelmien suhdetta verkkokauppaan, koska monilla yrityksillä voi olla hyvinkin kyvykkäitä toiminnanohjausjärjestelmiä, CRM-järjestelmiä ja tuotetiedonhallintajärjestelmiä, jolloin valittavalta verkkokauppajärjestelmältä ei välttämättä tarvita näitä kyvykkyyksiä yhtä paljon. Materiaalissa sivutaan myös tilanteita jolloin voi olla järkevää rakentaa verkkokauppa räätälöimällä asiakkaille näkyvä fronttikerros tai rakentamalla verkkokauppa jo olemassa olevan ERP-järjestelmän avulla.

Materiaalin loppuosassa käydään teknologiavalintoja myös astetta tarkemmin läpi erilaisten tyypillisten skenaarioiden kautta. Tämä on myös North Patrolin laajemmin suosima malli teknologiavalintoihin. Erilaiset järjestelmät kun on suunniteltu hyvin erilaisiin tilanteisiin, niin näiden vertailu esimerkiksi ominaisuuslistojen tai erilaisten vertailutaulukoiden kautta ei ole järkevää. Skenaariopohjainen vertailumalli on monien johtavien teknologiakonsulttitalojen hyödyntämä malli, jota myös North Patrol suosittelee käytettäväksi teknologiavertailuissa.

Tässä materiaalissa ei mennä yksityiskohtaisiin eroihin eri järjestelmien välillä, koska tässä on kysymys johdatuksesta aiheeseen.

Tutustu materiaaliin (pdf): Verkkokauppajärjestelmät ja muut verkkokaupan uudistamiseen liittyvät teknologiakysymykset

Tilaa North Patrolin verkkokauppa ja asiointipalvelut -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.

Mielenkiintoisia verkkokauppa-aiheisia artikkeleita