Toteutimme alkuvuodesta 2021 selvityksen, jossa analysoimme Suomen suurimpien kaupunkien digitaalisen asioinnin nykytilaa. Mukana selvityksessä oli 30 asukasluvultaan suurinta kaupunkia. Tutkimme millaisia sähköisiä palveluita on tarjolla ja minkälaisia teknisiä ratkaisuja kaupungeissa käytetään digitaalisen asioinnin mahdollistamiseksi.

Kattavimmin sähköisesti asioitavissa olevat yksittäiset palvelut olivat liikuntavuorojen varaaminen, rakennusluvan ja päivähoitopaikan hakeminen, lapsen ilmoittaminen esiopetukseen sekä kartta- ja kirjastopalvelut. Nämä palvelut ovat sähköisesti kuntalaisten käytössä kaikissa suurimmissa kaupungeissa. Myös terveyskeskuksen ajanvaraus on mahdollista sähköisesti yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Timmi-järjestelmä hallitsee varauksia ja ilmoittautumisia ylivoimaisesti

Toimialoittain tehtynä vertailumme osoittaa, että kaupungeissa on panostettu sähköisen asioinnin ratkaisuihin vahvasti juuri liikunnan ja vapaa-ajan toimialalla. Liikuntapalveluiden varausten ja ilmoittautumisten hallinta ilman sitä tukevia järjestelmiä olisikin kaupunkiorganisaatiossa hyvin työlästä ja aikaa vievää. Tähän tarpeeseen on tarjolla myös hyvin vakiintuneita palveluita, jotka ovat monelle käyttäjälle jo entuudestaan tuttuja ja joiden avulla sähköinen asiointi pystytään mahdollistamaan tehokkaasti ja kaupungin liikuntapalveluiden resursseja säästäen.

Suosituin liikuntapalveluiden asiointiratkaisu on Timmi-järjestelmä, joka on käytössä jopa 24:ssä selvityksen 30 suurimmasta kaupungista. Liikuntapalveluiden ohella myös kirjastopalvelut, kuten lainattavien teosten haku-, varaus- ja lainauspalvelut ovat jo pitkään olleet sähköisen asioinnin piirissä. Tämän selvityksen yleisimmin käytetty kirjastopalveluiden asiointiratkaisu, Finna-järjestelmä, on yhteensä 20 kaupungin käytössä.

Työ ja yrittäminen on sekavin alue digitaalisissa asiointiratkaisuissa

Yleisimmin sähköisen asioinnin ulottumattomiin jääviä yksittäisiä palveluja ovat muun muassa omaishoidon tuen hakeminen ja yritysten lupa-asioihin sekä yritysneuvontaan liittyvät palvelut. Samoin esimerkiksi vammaispalveluihin, työllisyyspalveluihin tai pysäköintiin liittyen verkkoasiointi on mahdollista vain noin joka toisessa selvityksen kaupungeista.

Toimialakohtaisesti katsottuna erityisesti juuri työhön ja yrittämiseen liittyvissä asiointipalveluissa olisi kaupungeissa eniten kehitettävää. Kaupunkien yrityksille tarjoamat palvelut on keskitetty usein kaupungin verkkopalvelusta erillisiin elinkeinopalveluiden sivustoihin, kuten esimerkiksi Salon Yrityssalo.fi. Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten alueen yrittäjiä palveleva YritysEspoo.fi on esimerkki palvelusta, joka tarjoaa laajojen tietosisältöjen lisäksi myös neuvontapalveluiden ajanvarausmahdollisuuden sekä kokoaa yhteen laajan valikoiman konkreettisia työkaluja, kuten oppaita, laskureita tai lomakepohjia yritysten erilaisiin tarpeisiin. Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan alueilla vaikuttava paikallinen kehittämisyhtiö, Keuke puolestaan hyödyntää Yritystulkki.fi-palvelua yrittäjiä tukevien työkalujen ja palveluiden hallintaan. Yritystulkki-järjestelmä on käytössä myös mm. Hämeenlinnassa ja Mikkelissä.

Selvityksessä esiin nousseista, eri toimialoilla käytössä olevista asiointiratkaisuista voit lukea tarkemmin lataamalla maksuttoman raportin, joka kokoaa yhteen laajan selvityksen tulokset ja havainnot.


Digitaaliset asiointipalvelut Suomen suurimmissa kaupungeissa 2021 -selvitys

Selvityksen tuloksia on analysoitu blogikirjoituksissa kesän ja syksyn 2021 aikana. Lue lisää ja lataa selvityksen havainnot yhteen kokoava maksuton raportti.


Kaipaatko neuvoa verkkopalvelu-uudistukseesi tai digitaalisen asioinnin suunnitteluun? Ota yhteyttä North Patroliin!

Lue lisää kunta-aiheisia artikkeleita