Porin kaupunki on uudistamassa kaupungin verkkopalvelukokonaisuutta ja pyytää nyt tarjouksia uuden verkkopalvelualustan suunnittelusta, toteutuksesta, mahdollisista ylläpito- ja jatkokehityspalveluista sekä käyttöpalveluista (hosting). Verkkopalvelut toteutetaan avoimeen lähdekoodiin perustuvalla WordPress-sisällönhallintajärjestelmällä.

Porin kaupungin verkkopalvelukokonaisuus käsittää ulkoisen pääsivuston (Pori.fi) ja useita erillissivustoja. Uudessa verkkopalvelussa hyödynnetään runsaasti nykysivustoon koottuja tietosisältöjä ja rakenteita, mutta navigaatiomalli, käyttöliittymäratkaisut, esitystavat ja ylläpitotyökalut suunnitellaan uudelleen paremmin Porin kaupungin tarpeita vastaaviksi.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa, ja kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 11.9.2021 kello 12 saakka.

Pori on noin 84 000 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee Selkämeren rannikolla Kokemäenjoen suulla monipuolisten maa-, vesi- ja ilmaliikenneyhteyksien äärellä. Pori on Satakunnan maakuntakeskus. Väkiluvultaan Pori on Suomen 10. suurin kaupunki ja kahdeksanneksi suurin kaupunkialue.

Porin kaupungin verkkopalvelu on keskeisessä roolissa kertoessaan kaupungista palvelevana asuinpaikkana nykyisille ja tuleville asukkaille ja yrityksille sekä vierailupaikkana lyhyen tai pidemmän aikaa Porissa oleskeleville.

Porin kaupungin verkkopalvelukokonaisuus koostuu yhdestä pääsivustosta ja muutamista erillissivustoista. Pori.fi-pääsivusto kokoaa kaupungin keskeiset sisältökokonaisuudet sekä niihin liittyvän ajankohtaisen sisällön. Uudistettavaan kokonaisuuteen sisältyvillä sivustoilla on hieman toisistaan poikkeavia kehittämistarpeita, mutta palvelut pyritään toteuttamaan kokonaisuutena, jonka perusratkaisut toistuvat samankaltaisina sivustolta toiselle.

Uusien verkkopalvelujen suunnittelussa ja teknisessä toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota sisältöjen esitystapojen joustavuuteen, tietojen löydettävyyteen ja sisältöjen modulaariseen käyttömahdollisuuteen. Verkkopalvelut toteutetaan avoimeen lähdekoodiin perustuvalla WordPress-sisällönhallintajärjestelmällä.

North Patrol tukee Porin kaupunkia kilpailutuksen läpiviennissä.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat luettavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa 11.9.2021 kello 12 saakka.


Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.

Tarvitsetko apua digihankkeen valmisteluun, suunnitteluun, kilpailutukseen tai läpiviennin tueksi?
Ota yhteyttä North Patroliin!