Eläketurvakeskus on käynnistänyt kilpailutuksen, jossa se etsii kumppania toteuttamaan uuden Telp.fi -verkkopalvelun.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa ja Hanki-tarjouspalvelussa. Kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 1.10.2021 klo 16 saakka.

North Patrol on konsultoinut Eläketurvakeskusta Telp.fi-palvelun konseptisuunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa.

Hankinnan kohde ja uudistuksen tavoitteet

Eläketurvakeskus on työeläketurvan asiantuntija ja Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän keskusorganisaatio. Eläketurvakeskuksen palveluja käyttävät eläkelaitokset, työmarkkinajärjestöt, sosiaali- ja terveysministeriö, tutkimuslaitokset, ulkomaisten eläkeasioiden yhdyslaitokset sekä vakuutetut.

Eläketurvakeskus nyt uudistamassa työeläkepalvelu Telpiä. Uudistuksessa yhdistetään nykyinen Työelakelakipalvelu.fi sekä Säädöspalvelu.fi

Nykyinen Työeläkepalvelu on räätälöity tietopalvelu, joka kokoaa yhteen työeläkkeisiin liittyvän asiantuntijatiedon sekä kaikille avoimesti että kirjautuneille käyttäjille. Lisäksi palvelussa on jonkin verran sisäisiä ohjeita ja dokumentteja, kuten työryhmien asialistoja ja muistioita. Työeläkepalvelu toimii myös soveltamisohjeiden arkistona.

Säädöspalvelu puolestaan tarjoaa kootusti sekä ajantasaisen että kumotun työeläkelainsäädännön ja työeläkkeitä koskevan keskeisen oikeuskäytännön. Lainsäädäntötiedon tarjoaa Edita.

Suurin osa Työeläkepalvelun käyttäjistä on työeläkevakuuttajia ja heistä hyvin suuri osa kirjautuu palveluun.

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on tarjota Työeläkepalvelun ja Säädöspalvelun sisällöt käyttäjille samasta käyttöliittymästä.

Uusi Telp.fi -palvelu luodaan valmisratkaisulla mutta verkkopalvelun julkaisujärjestelmää ei ole määritelty. Tarjoajan odotetaan ehdottavan tarjouksessaan Eläketurvakeskukselle sopivaa julkaisujärjestelmää, jolla vaatimusmäärittelyssä kuvattu verkkopalvelu on toteutettavissa.

Toimittajan tehtävät

Hankintaan sisältyy uuden Telp.fi -palvelun suunnittelu ja toteutus, ratkaisun tuki- ja sovellusylläpitopalvelut sekä verkkopalvelun jatkokehityspalvelut ja käyttöpalvelut.

Valittavalla toimittajalla on kokonaisvastuu Telp.fi-verkkopalvelun toimittamisesta. Toimitus sisältää mm. verkkopalvelun käyttöliittymien ja visuaalisen ulkoasun suunnittelun jo tehdyn työn pohjalta, palvelun teknisen toteuttamisen, toteutuksen vaatimat määrittely- ja suunnittelutehtävät sekä projektinhallinnan.

Toimittaja vastaa myös projektin tarpeita vastaavan kehitysympäristön ja testiympäristön perustamisesta ja järjestelmän asentamisesta.  Lisäksi toimittajalta edellytetään tukea järjestelmän käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä, kuten käyttäjien kouluttamisessa.

Tutustu tarjouspyyntöasiakirjoihin

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat luettavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa 1.10.2021 kello 16 saakka.

Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.

Kysy lisää! Kaipaatko apua digihankkeen valmisteluun, suunnitteluun, kilpailutukseen tai läpivientiin? » Ota yhteyttä North Patroliin