Taiteen edistämiskeskus (Taike) on käynnistänyt kilpailutuksen, jossa se etsii kumppania toteuttamaan, ylläpitämään ja jatkokehittämään uutta Taike.fi-verkkosivustoa.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa. Kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 10.11.2021 klo 12 saakka.

North Patrol on toiminut Taiteen edistämiskeskuksen konsulttina verkkopalvelun määrittelyjen tarkentamisessa, teknologiavalinnoissa ja uudistuksen kilpailuttamisessa.

Hankinnan kohde ja uudistuksen tavoitteet

Taike on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Viraston tehtävänä on tukea ammattitaiteilijoiden työtä ja toimeentuloa sekä edistää taidetta Suomessa ja kansainvälisesti.

Taiken uudesta verkkopalvelusta luodaan selkeä ja helposti lähestyttävä verkkosivusto, joka auttaa käyttäjiään löytämään heille tarjolla olevat tukimuodot ja palvelut sekä innostaa tutustumaan Taiken avulla tuotettuihin tapahtumiin, asiantuntijanäkemyksiin, taideprojekteihin ja tutkimustietoon.

Uudelle Taike.fi-verkkopalvelulle suunnitellussa konseptissa korostuu verkostomainen modulaarisuus: verkkosivuston erilaiset sisältötyypit saavat keskinäisiä kytköksiä ja metatietoluokitteluja, joiden avulla sisällöt linkittyvät tehokkaasti toisiinsa ja sivuille saadaan muodostumaan dynaamisia listauksia samaa aihetta käsittelevistä erilaisista sisällöistä.

Uuden Taike.fi-palvelun toteutusprojektissa korostuukin kokonaisvaltainen suunnittelutyö, jolla eri sisältötyypit saavat viestintää tukevalla tavalla strukturoituja sivumalleja, joiltain osin dynaamisesti muodostuvia näkymiä ja joiltain osin sisällöntuottajien hallittavissa olevia, joustavia sisältöelementtejä. Lopputuloksen on oltava kaunis, käytettävä, toimiva ja saavutettava kokonaisuus, joka palvelee käyttäjien tarpeita sekä Taiken strategisia tavoitteita.

Julkaisujärjestelmäksi uudelle Taike.fi-palvelulle on valittu Drupal, joka tukee ihanteellisesti modulaaristen sisältötyyppien kirjoa ja näiden dynaamista näyttämistä erilaisten metatietoluokitusten mukaan.

Toimittajan tehtävät

Hankintaan sisältyy uuden Taike.fi-palvelun suunnittelu ja toteutus, ratkaisun tuki- ja sovellusylläpitopalvelut sekä verkkopalvelun jatkokehityspalvelut ja käyttöpalvelut.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on kuvattu uudelle Taike.fi-palvelulle suunniteltu konsepti sekä eri sisältötyyppien ja toiminnallisten sovellusten vaatimukset. Toteutusprojektissa on kuitenkin tarkennettava alustavat määrittelyt yksityiskohtaisemmiksi sekä suunniteltava verkkosivuston käyttöliittymät ja visuaalinen ulkoasu.

Tutustu tarjouspyyntöasiakirjoihin

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat luettavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa 10.11.2021 kello 12 saakka.

Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.

Kilpailutuksesta vastaa konsulttimme Virpi Blom.

Kysy lisää! Kaipaatko apua digihankkeen valmisteluun, suunnitteluun, kilpailutukseen tai läpivientiin? » Ota yhteyttä North Patroliin