12.10.2021

Kansainväliset tutkimus- ja konsultointiyhtiöt Gartner ja Forrester evaluoivat säännöllisesti erilaisia ohjelmistotoimittajia ja näiden teknologiaratkaisuja. Gartner käyttää omasta nelikenttäanalyysistään nimitystä Magic Quadrant. Forrester puolestaan käyttää The Forrester Wave -nimitystä teknologiamarkkinaan liittyvistä arvioinneistaan.

Tässä artikkelissa tarkastellaan näiden tutkimusyhtiöiden näkemyksiä digitaalisen asiakaskokemuksenhallinnan alustoista (DXP, Digital Experience Platform). Molemmat näistä ovat julkaisseet tuoreimmat DXP-raporttinsa tämän vuoden aikana. Gartnerin viimeisin Magic Quadrant for Digital Experience Platforms -katsaus julkaistiin tammikuussa ja The Forrester Wave: Digital Experience Platforms puolestaan heinäkuussa.

’Digitaalisen asiakaskokemuksenhallinnan alusta’ on suomennettuna hieman kömpelö termi, joten tästä eteenpäin artikkelissa käytetään lyhennettä DXP. No mikä tai mitä DXP sitten on?

Gartner määrittelee asian seuraavasti:

A digital experience platform (DXP) is a well-integrated and cohesive set of technologies designed to enable the composition, management, delivery and optimization of contextualized digital experiences across multiexperience customer journeys.

Kuten Gartnerkin toteaa, DXP on nimenomaan yhtenäinen kokonaisuus erilaisia teknologioita. Tarvittavia kyvykkyyksiä on useita. Hyvän asiakaskokemuksen aikaansaamiseksi on pystyttävä mm.

 • hallitsemaan ja optimoimaan asiakkaalle näkyvää esityskerrosta
 • tuottamaan erilaisia sisältöjä tarvittavine meta- ja luokittelutietoineen
 • tarjoilemaan sisällöt asiakkaalle häntä kiinnostavalla tavalla – usein eri kanavissa
 • keräämään, hallinnoimaan ja hyödyntämään asiakasdataa

Lisäksi verkkokauppaskenaarioissa on mahdollistettava verkko-ostaminen ja transaktioiden hallinta.

Digitaalisen asiakaskokemuksen toteuttaminen edellyttää soveltuvaa teknistä alustaratkaisua, joka tarjoaa käyttäjille tarvittavat työkalut, joustavaa integraatioarkkitehtuuria sekä skaalautuvaa käyttöpalveluympäristöä. Joskus nämä kaikki kyvykkyydet ja tekniset edellytykset on paketoitu yhteen tuotteeseen tai tuoteperheeseen, joskus tarvitaan useammasta palasta koostettua kokonaisuutta.

Gartnerin näkemys DXP-alustoista

Gartner jaottelee nelikenttänsä toimijat seuraavasti:

 1. Johtavat toimijat (Leaders)
 2. Haastajat (Challengers)
 3. Visionäärit (Visionaries)
 4. Kapean osa-alueen toimijat (Niche Players)

Markkinanäkemyksessään Gartner painottaa erityisesti kahta asiaa: toimituskykyä (Ability to Execute) sekä visionäärisyyttä (Completeness of Vision). Johtavilla toimijoilla on näitä molempia. He pystyvät tukemaan laajasti erilaisia käyttötapauksia ja vastaamaan kattavasti asiakkaidensa tarpeisiin. Lisäksi nämä toimijat ovat innovatiivisia ja omalla toiminnallaan he määrittävät koko DXP-markkinan kehittymistä. Gartner laskee johtaviksi toimijoiksi Adoben, Acquian, Optimizelyn (ent. Episerver), Sitecoren ja Liferayn.

Haastajilla puolestaan on vahvaa toimituskykyä, mutta heiltä puuttuu johtavien toimijoiden kaltainen visio tuotteensa kehityksestä. Haastajiksi Gartner näkee Salesforcen, Oraclen, OpenTextin ja HCL Softwaren (aiemmin IBM:n tuotepaletti).

Visionäärit ovat tulevaisuuteen katsovia toimijoita, jotka tunnistavat asiakkaiden nousevia tarpeita sekä erilaisten uusien teknologioiden mahdollisuuksia. Haastajiin verrattuna näiltä toimijoita puolestaan puuttuu toimituskykyä. Tässä raportissaan Gartner tunnistaa vain Bloomreachin visionääriseksi toimijaksi.

Kapean osa-alueen toimijat (Niche Players) fokusoituvat vain tiettyyn DXP-kokonaisuuden osa-alueeseen tai esim. tietylle toimialalle. Gartnerin mukaan Magnolia, Crownpeak, Squiz, e-Spirit, CoreMedia ja Kentico ovat tämän tyyppisiä toimijoita.

Gartner Magic Quadrant for Digital Experience Platforms 01/2021

Lisäksi Gartner nostaa raportissaan esiin kolme markkinaa vahvasti muokkaavaa trendiä:

 • Pandemia on kiihdyttänyt entisestään digitalisaatiota ja nostanut digitaalisen asiakaskokemuksen merkitystä.
 • Asiakaskunnan odotuksiin vastaaminen edellyttää koko arkkitehtuurin modernisointia.
 • Ostajat eivät välttämättä halua hankkia koko DXP-palettiaan kerralla yhdeltä luukulta, vaan kehitys nähdään enemmän inkrementaalisena. Integraatioiden merkitys tulee kasvamaan.

Forresterin näkemys DXP-alustoista

Forrester puolestaan jakaa markkinan toimijat seuraaviin neljään kategoriaan:

 1. Johtavat toimijat (Leaders)
 2. Vahvat suorittajat (Strong Performers)
 3. Menestyksen tavoittelijat (Contenders)
 4. Haastajat (Challengers)

Markkinanäkemyksessään Forrester painottaa kolmea asiaa: nykyistä tarjoomaa (current offering), strategiaa (strategy) sekä markkina-asemaa (market presence).

Johtaviksi toimijoiksi Forrester laskee Oraclen, Salesforcen, Adoben ja Optimizelyn. Näistä kaksi jälkimmäistä on noteerattu johtavaan asemaan myös Gartnerin toimesta. Forrester näkee Oraclen kokonaisvaltaisen tuotetarjooman erityisen sopivaksi yrityksille, joilla on jo käytössään Oraclen liiketoimintajärjestelmiä. Salesforce nähdään hyvin samalla tavalla. Ne yritykset, joilla on jo valmiiksi Salesforce CRM käytössä, hyötyvät panostuksista Salesforce-ekosysteemiin.

Vahvoja suorittajia puolestaan ovat Bloomreach, SAP, Acquia sekä Sitecore. Näistä erityisesti SAP on siinä mielessä mielenkiintoinen, että jostain syystä Gartner ei ole huomioinut heitä ollenkaan raportissaan. Joko Gartner ei ole katsonut heidän tarjoomaansa riittävän soveltuvaksi tai sitten kyseisellä toimittajalla ei ole ollut riittävää halukkuutta osallistua evaluointiprosessiin. Forresterin mielestä SAP:illa on vahvat ratkaisut kampanja- ja verkkokauppatarpeisiin, mutta sisällönhallinnan kyvykkyydet ovat puutteelliset. Myös SAP soveltuu ratkaisuksi niille organisaatioille, joilla on jo valmiiksi SAP:in tuoteportfoliota käytössään. Lisäksi SAP:in valintaa puoltavat monimutkaiset B2B-verkkokauppa- ja -markkinointitarpeet.

Menestyksen tavoittelijoiksi Forrester laskee Magnolian, Crownpeakin sekä Liferayn. Näistä kiinnostavin ratkaisu on ehdottomasti Liferay. Gartner nostaa omassa evaluoinnissaan Liferayn johtavaksi toimijaksi, mutta Forrester näkee heidän DXP-tarjoomassaan enemmän puutteita. Forresterin mukaan Liferay sopii hyvin yrityksille, joilla on tarvetta konsolidoida järjestelmäkokonaisuuttaan. Vastaavasti kuluttajaliiketoiminnan tueksi se ei sovi.

Haastajia katsauksessa ovat CoreMedia ja HCL Technologies. Näistä Gartner pitää HCL:ää suhteessa vahvemmassa asemassa omassa evaluoinnissaan, mutta Forrester näkee, että vaikka HCL on investoinut DXP-kehitykseensä paljon, on se silti vielä takamatkalla verrokkeihinsa peilattuna.

The Forrester Wave: Digital Experience Platforms Q3/2021

Valintaansa punnitsevia ostajia Forrester kannustaa huomioimaan seuraavia asioita:

 • Sisäänrakennetut integraatiokyvykkyydet tuovat tehokkuutta
 • Arvosta käytännön tekijöiden sujuvaa käyttökokemusta
 • Testauksen ja jatkuvan optimoinnin merkitys
 • Moderni MACH-lähestyminen (microservices-based, API-first, cloud-native, headless)

Suomessa ja Pohjoismaissa hyödynnetyt alustaratkaisut

Kuten North Partolin blogiartikkeleissa aiemminkin on korostettu, painottuvat Gartnerin ja Forresterin näkemykset hyvin pitkälle Pohjois-Amerikan markkinaan. Kotimaisten ostajien onkin syytä tarkastella erilaisia vaihtoehtoja hyvinkin kriittisesti. Läheskään kaikilla raporteissa mainituilla tuotteilla ei ole minkäänlaista edustusta, saati sitten teknistä osaamista Suomessa. Lisäksi tulee huomioida, että kansainvälisissä vertailuissa tuotteen takana olevaa yritystä painotetaan huomattavan paljon.

Tarkastelemme ylläpitämässämme julkaisujärjestelmät ja verkkokauppa-alustat Suomessa -hakemistossamme kotimaassa suostuimpia vaihtoehtoja. Suomen markkinajohtajiksi tunnistamme seuraavat alustat:

 • Adobe (verkkokauppojen osalta, sis. Adobe Commerce Cloud, Magento Commerce sekä Magento Open Source)
 • Drupal (raporteissa Drupalin päälle kaupallistettuja palveluja tarjoava Acquia)
 • Optimizely (ent. Episerver)
 • WordPress (ml. WooCommerce-verkkokauppalaajennos)

Lisäksi Suomessa hyödynnetään paljon Liferayta, mutta lähinnä julkisella sektorilla. Yksityisten toimijoiden alustaratkaisuna sen trendi on laskusuunnassa.

Yllä mainituista ainoastaan WordPressiä ei noteerata kansainvälisellä DXP-kentällä. Tämä saattaa johtua siitä, ettei WordPress-ekosysteemillä ole Automatticista huolimatta ihan vastaavaa ”veturiyritystä” takanaan kuin mitä evaluointien muilla toimijoilla on (vrt. esim. Acquia), ja sitä myöten he toimivat hieman eri tavalla ja erilaisessa markkina-asemassa. Toistan kuitenkin artikkelin alussa todetun luonnehdinnan: DXP on yhtenäinen kokonaisuus erilaisia teknologioita. Mielestäni WordPress ja WooCommerce ovat täysin luontevia osia hieman pienemmistä palasista koostettua DXP-kokonaisuutta.

Mikäli katsontakulmaa laajennetaan muihin Pohjoismaihin, voidaan kiinnostaviksi vaihtoehdoiksi lisätä ainakin:

 • Sitecore, joka on erityisesti kotimaassaan Tanskassa erittäin suosittu alustaratkaisu.
 • Adobe Experience Manager, jota käytetään lähinnä suurimmissa yrityksissä.
 • Salesforce jo pelkästään valtavan potentiaalinsa ansiosta CRM-asiakaspohjaan peilaten.

Lisäksi Pohjoismaissa hyödynnetään paljon Umbracoa, jonka vahvuudet ovat enemmänkin CMS-kyvykkyyksissä kuin laajemmassa DXP-kokonaisuudessa.

Tutkimusyhtiöiden raportit ovat ladattavissa kokonaisuudessaan katsauksissa esiintyvien ohjelmistotoimittajien sivustoilta, esim.

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.

Lisätietoa erilaisista alustaratkaisuista

Kysy lisää! Kaipaatko apua digihankkeen valmisteluun, suunnitteluun, kilpailutukseen tai läpivientiin? » Ota yhteyttä North Patroliin