Keravan kaupunki uudistaa verkkosivustonsa ja pyytää nyt tarjouksia uuden verkkopalvelualustan suunnittelusta, toteutuksesta, mahdollisista ylläpito- ja jatkokehityspalveluista sekä käyttöpalveluista. Verkkopalvelukokonaisuus toteutetaan avoimeen lähdekoodiin perustuvalla WordPress-sisällönhallintajärjestelmällä.

Keravan kaupungin verkkopalvelukokonaisuus käsittää ulkoisen pääsivuston (Kerava.fi) sekä yhden erillissivuston.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa, ja kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 9.1.2022 kello 23:59 saakka.

Kerava on noin 37 000 asukkaan ja usean merkittävän teollisuusyrityksen kotikaupunki Keski-Uudellamaalla. Yhteisöllinen kaupunki tarjoaa runsaan valikoiman erilaisia harrastusmahdollisuuksia liikunnan, taiteen ja kulttuurin parissa. Kerava on myös aktiivinen tapahtumien kaupunki: Taide- ja museokeskus Sinkan tarjoamien tapahtumien lisäksi Kerava tunnetaan esimerkiksi sirkusmarkkinoista ja valkosipulifestivaaleista. Vuonna 2024 Keravalla järjestetään Asuntomessut.

Keravan kaupungin verkkopalvelu on keskeisessä roolissa kaupungin palveluiden saatavuudessa ja vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen mielikuvan Kerava välittää palvelevana asuin- ja vierailupaikkana. Keravan kaupungin uusi verkkopalvelu tulee muodostamaan ehyen ja yhtenäisen kokonaisuuden, joka esittelee kaupungin tarjoamat palvelut, ajankohtaistiedot, päätöksentekoelimet ja perustiedon Keravasta.

Uuden verkkopalvelun suunnittelussa ja teknisessä toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota sisältöjen tietojen löydettävyyteen, houkuttelevuuteen ja selkeyteen, ajantasaisuuteen sekä käyttäjälähtöisyyteen. Lisäksi varmistetaan, että sivusto on helppo ylläpitää.

North Patrol on tukenut Keravan kaupunkia uudistettavan verkkopalvelukokonaisuuden konseptoinnissa, teknisten ja toiminnallisten vaatimusten määrittelyssä, teknologiavalinnoissa sekä kilpailutuksen käynnistämisessä.

Tutustu tarjouspyyntöön

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat luettavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa 9.1.2022 kello 23:59 saakka.

Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.

Tarvitsetko apua digihankkeen valmisteluun, suunnitteluun, kilpailutukseen tai läpiviennin tueksi?
Ota yhteyttä North Patroliin!