Jyväskylän yliopiston JYU.fi-verkkopalvelu uudistuu ja Jyväskylän yliopisto hakee kumppania toteuttamaan uuden verkkopalvelun Drupal-julkaisujärjestelmällä.

Jyväskylän yliopisto (JYU) on Jyväskylässä sijaitseva monitieteinen tiedeyliopisto, jossa opiskelee noin 14 000 opiskelijaa ja työskentelee 2 600 työtekijää. Lisäksi yliopistossa opiskelee 24 000 aikuisopiskelijaa.

JYU tarjoaa kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavaa perustutkintokoulutusta sekä tohtorin tutkintoon johtavaa jatkotutkintokoulutusta. Tutkintoon tähtäävien koulutusten lisäksi se tarjoaa monipuolisia ja kaikille avoimia korkeakouluopintoja, joista osa mahdollistaa lisäkouluttautumisen jo työelämässä oleville. Avoimen yliopiston opintotarjonta, erikoistumiskoulutukset, täydennyskoulutukset sekä erillisellä opinto-oikeudella opiskelu tarjoavat mahdollisuuksia joustavaan osaamisen kehittämiseen läpi vuoden.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa, ja kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 11.1.2022 kello 16:15 saakka.

JYU.fi-uudistuksen tavoitteena on tuottaa käyttäjiä optimaalisesti palveleva ja näyttävä, eri päätelaitteille mukautuva verkkopalvelu, jonka ylläpito ja sisällöntuotanto on joustavaa. Uudistuksen yhteydessä halutaan löytää JYU:lle soveltuvat, kestävät ratkaisut verkkopalvelun sisällöille, esitystavoille, toiminnallisuuksille ja ylläpitotyökaluille. 

Konseptin kannalta verkkopalvelu-uudistuksen kantavana ideana on, että JYU:n monialaiset palvelut ovat helposti hahmotettavissa ja selattavissa eri kohderyhmien näkökulmasta. JYU:n tarjoamien koulutus-, tutkimus- ja yhteistyöpalvelujen kirjo on laaja ja moniulotteinen, joten verkkoviestinnän haasteena on JYU:n esittely selkeällä ja ohjaavalla tavalla mahdollisimman kiinnostavasti.

Hankintaan sisältyy julkisen JYU.fiverkkopalvelun suunnittelu ja toteutus, sovellusylläpito- sekä jatkokehityspalvelut. Lisäksi toimittajaa pyydetään optiona tarjoamaan verkkopalvelualustan tarvitsemaa hosting- eli käyttöpalvelua sekä sisällöntuottajien koulutusta.

North Patrol on auttanut uuden verkkopalvelun konseptoinnissa ja yhdessä Jyväskylän yliopiston projektitiimin kanssa laatinut vaatimusmäärittelyn ja muut tarjouspyyntöasiakirjat. Lisäksi North Patrol tukee Jyväskylän yliopistoa kilpailutuksen läpiviennissä.

Tutustu tarjouspyyntöön

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat luettavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa 11.1.2022 kello 16:15 saakka.

Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.