Suomen Yrittäjät julkaisi uuden verkkopalvelukokonaisuutensa marraskuun alussa. Liki kolmivuotisen projektin aikana uudistettiin pääsivusto Yrittajat.fi ja luotiin uusi julkisesta verkkopalvelusta erillinen kirjautumisen takana oleva Jäsenpalvelu. Lisäksi Suomen Yrittäjien paikallisyhdistykset ja aluejärjestöt saivat uudenlaiset modernit, yhdenmukaiset ja entistä helpommin ylläpidettävät sivunsa osaksi pääsivustoa.

Remontissa uusittiin niin konsepti kuin sisällötkin

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä noin 50 000 on työnantajayrittäjiä, jotka työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 61 toimialajärjestöstä ja sen tavoitteena on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Yrittäjät-konserniin kuuluu myös palveluyhtiö Sypoint Oy, joka kustantaa lehtiä ja verkkopalveluita, järjestää tapahtumia ja koulutusta sekä myy palkitsemistuotteita.

Verkkopalvelu-uudistuksen yksi päätavoite oli jäsentää Yrittäjien julkaisemat valtavat tietomassat uudelleen siten, että käyttäjien olisi helpompi löytää palvelusta kulloinkin itselleen tärkeimmät tiedot sekä työkalut ja neuvot oman toimintansa ja työnsä tueksi. Myös visuaalinen ilme ja käyttökokemus kaipasivat kauan odotettua raikastusta ja modernisointia.

Luonnollisesti tavoitteena oli myös tuottaa palvelu, jolla voidaan entistä vahvemmin tukea Yrittäjien toimintaa – esimerkiksi jäsenhankintaa sekä yhteiskunnallista vaikuttamista niin keskusjärjestön kuin alue- ja paikallisyhdistystenkin toimesta.

Uuden verkkopalvelukokonaisuuden pääkohderyhmiksi tunnistettiin yksinyrittäjät ja työnantajat sekä yrityksen perustamista valmistelevat tai yrittäjyyttä pohtivat. Konseptointivaiheen lopputuotoksena kirkastui ajatus siitä, että Suomen Yrittäjien verkkopalvelun tulee olla yrittäjän tärkein tieto- ja neuvontapalvelu sekä työkalupakki, joka kulkee tiiviisti mukana yrittäjän arjessa kaikissa yrittäjän ja yrityksen elinkaaren vaiheissa.

Keskiössä ovat selkeästi jäsennellyt asiakokonaisuudet, jotka kokoavat yhteen kaikki teemaan liittyvät tietosisällöt, palvelut sekä hyödylliset oppaat ja ohjeistukset. Sisältöjä tuotetaan keskitettyihin sisältövarastoihin, joista niitä voidaan metatietoihin perustuen esittää automaattisesti eripuolilla sivustoa. Palvelussa voidaankin joustavasti nostaa esiin kulloinkin ajankohtaisia sisältöjä, tapahtumia ja vaihtuvia teemoja sekä jäsenetuja, joiden avulla voidaan varmistaa, että palvelu tarjoaa tärkeää ja hyödyllistä tietoa jokaiselle käyttäjälle jokaisella vierailulla.

Aluejärjestöille ja paikallisyhdistyksille yhdenmukaiset esitystavat ja helpotusta sisällöntuotantoon

Uudistuksen myötä myös Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten ja aluejärjestöjen sisällöt uudistettiin ja aiemmin hyvin erilaiset sivustokokonaisuudet saivat yhteneväisen rakenteen ja yleisilmeen. Paikallisyhdistysten ja aluejärjestöjen laajalle ylläpitäjien verkostolle haluttiin tarjota selkeät ja yksinkertaisemmat työkalut sisältöjen hallintaan ja samalla varmistaa, että samoja sisältöjä ei enää jatkossa tuoteta ja ylläpidetä useammassa paikassa. Paikallisyhdistysten ja aluejärjestöjen sivuille saadaan jatkossa myös automaattisesti nousemaan niitä koskevia sisältöjä, kuten alueellisia uutisia, tapahtumia tai yhteystietoja, mikä helpottaa etenkin pienempien yhdistysten verkkosivujen ylläpitoa.

Paikallisyhdistyksen sivu esittelee paikallistoimintaa ja kokoaa yhteen paikalliset jäsenedut ja ajankohtaissisällöt.

Jäsenpalvelusta uudenlaista lisäarvoa jäsenille

Suomen Yrittäjien vain jäsenilleen tarjoamat sisällöt keskitettiin uuteen erilliseen kirjautumisen takana olevaan Jäsenpalveluun.

Jäsenpalvelun nyt julkaistu ensimmäinen versio kokoaa yhteen jäsenten omat sekä valtakunnalliset jäsenedut, muiden jäsenyritysten ja -yrittäjien hakemiston sekä tietopankin, jossa jäsenten saatavilla on hyödyllisiä asiakirjoja, lomakkeita, mallidokumentteja ja oppaita aihepiireittäin teemoitettuina. Palvelussa jäsenyrityksen edustajat pääsevät myös muokkaamaan omia ja yritystensä tietoja, voivat hallinnoida uutiskirjetilauksia ja löytävät myös mm. yrityskohtaisen mobiiijäsenkorttinsa, jonka esittämällä voivat hyödyntää jäsenetujaan.

Aiemmin hajallaan eri palveluissa ja alustoilla olevat palvelut on nyt koottu yhteen osoitteeseen. Ylläpito ja jatkokehitys helpottuu ja tehostuu. Myös jäsenille suunnattua viestintää palveluiden käyttöön liittyen voidaan yhdenmukaistaa.

Janne Pärnänen, Suomen Yrittäjien tietohallintopäällikkö

Jäsenpalvelun kehitys jatkuu ja lähiaikoina julkaistavan seuraavan version myötä mm. palvelun yrityshakemistoon tuodaan uusia ominaisuuksia. Hakemistossa voi jatkossa etsiä itselleen kumppaneita tai alihankkijoita muiden jäsenyritysten joukosta, mainostaa yritystään tai verkostoitua muiden jäsenyritysten edustajien kanssa.

Jäsenpalvelu toimii kattavana yrittäjän työkalupakkina, josta löytyvät mm. omat jäsenedut, jäsenyritysten hakemisto, asiakirjat, oppaat, tapahtumat ja muut ajankohtaissisällöt.

Laaja ja monipuolinen palvelukokonaisuus haastaa WordPressin perusratkaisuja

Verkkopalvelu-uudistuksen käynnistyessä Yrittäjät.fi-pääsivuston julkaisualustana oli Drupal. Yhdeksi keskeisimmistä uudistuksen tavoitteista asetettiin kokonaisuuden yksinkertaistaminen ja verkkopalvelukehityksen tehostaminen, niin laatu- kuin kustannusnäkökulmastakin.

Suunnitteluvaiheessa tunnistettiin pitkä lista erilaisia käyttökokemuksellisia ja toiminnallisia vaatimuksia sekä sivustojen loppukäyttäjien että ylläpitäjien näkökulmasta. Vaihtoehtoisia teknologiaratkaisuja ja eri alustojen kyvykkyyksiä arvioitiin monipuolisesti näitä tunnistettuja tarpeita vasten.

Verkkopalvelukokonaisuuden julkaisualustaksi valikoitui lopulta WordPress, jonka todettiin suoriutuvan erinomaisesti kaikista keskeisimmistä vaatimuksista, joita tavoitekonsepti, sivuston ylläpito ja taustajärjestelmiin tarvittavat liittymät kokonaisuudelle asettavat. WordPress oli myös vertailtavien vaihtoehtojen joukossa selkeästi kustannustehokkain vaihtoehto.

Uskomme, että WordPress toimii ja vastaa tarpeisiimme näinkin laajassa ja kompleksisessa kokonaisuudessa, myös jatkossa. Drupalissa on omat hyvät puolensa, mutta WP on monelle ylläpitäjälle tutumpi ja siten myös helpommin lähestyttävä.

Janne Pärnänen, Suomen Yrittäjien tietohallintopäällikkö

Osaamista ja kokemusta yhteistyöverkostoista

Verkkopalvelu-uudistus on ollut pitkä ja työläs, joskin antoisa projekti niin uudistuksesta vastanneelle projektitiimille kuin kymmenille Suomen Yrittäjien sisällöntuottajillekin. Sisäisten resurssien lisäksi kehitysprojektiin on osallistettu useita eri kumppanitahoja projektin eri vaiheissa.

North Patrol sai toimia Yrittäjien kumppanina toteutettavan palvelukokonaisuuden konseptoinnissa, vaatimusmäärittelyssä ja kilpailutuksessa sekä neuvonantajana mm. pohdittaessa palvelun teknologiavalintoja.

Olisimme olleet pulassa ilman North Patrolin asiantuntemusta. Urakkamme oli yksistään sisällöllisesti niin valtava, että oli ilo voida luottaa North Patrolin asiantuntemukseen tämän kokoluokan projekteista. Määrittelyn tekeminen on kaikista keskeisin vaihe uudistuksessa – se on helppo sanoa nyt, kun olemme jo voiton puolella.

Taru Jussila, Suomen Yrittäjien viestintäjohtaja

Uuden verkkopalvelun modernista ja visuaalisesti houkuttelevasta ilmeestä sekä käyttökokemuksen suunnittelusta vastasi digitaalisten palveluiden suunnittelutoimisto Qvik Oy.

Laajan verkkopalvelukokonaisuuden teknisestä toteutuksesta vastasi kilpailutuksen kautta valituksi tullut Valu Digital Oy, joka toimii jatkossa myös Suomen Yrittäjien verkkopalvelukokonaisuuden ylläpito- ja jatkokehityskumppanina. Monimutkaisen palvelun tekniseen toteutukseen ollaan tyytyväisiä Yrittäjissä.

Palvelu integroituu vahvasti mm. Dynamicsin päällä toimivaan crm-järjestelmäämme. Integroinneissa oli yksityiskohtineen kyllä paljon työtä, mutta yhteistyö Valun ja Dynamics-toimittaja Digian kanssa oli toimivaa ja lopputulos on onnistunut.

Janne Pärnänen, Suomen Yrittäjien tietohallintopäällikkö

Projektin tiedot

www.yrittajat.fi
Jäsenpalvelu

Teknologia-alusta: WordPress

Projektin keskeisiä vaiheita:

  • Marraskuu 2019 – lokakuu 2020: Konseptisuunnittelu, määrittely, teknologiavalinta ja kilpailutus (North Patrol)
  • Marraskuu 2020 – marraskuu 2021: Sisällönsuunnittelu, -luonti ja sisällönsyöttö (Suomen Yrittäjät)
  • Marraskuu 2020 – marraskuu 2021: Toteutusprojekti (tekninen toteutus: Valu Digital, visuaalinen suunnittelu: Qvik)

Tutustu myös muihin case-esittelyihimme