Erilaisia koulutusten verkkokauppoja syntyi koronakriisin seurauksena kuin sieniä sateella. Aiemminkin tosin ovat monet koulutusta tarjoavat tahot panostaneet verkkokoulutusten tarjoamiseen, joten esimerkiksi North Patrolin asiakasprojekteissa on erilaisia ratkaisuja oltu suunnittelemassa jo lukuisia kertoja.

Tässä artikkelissa tehdään katsaus koulutusten verkkokauppojen kolmeen eri sarjaan, jotka ovat konseptillisesti ja teknisesti varsin eri kategoriat. Katsauksessa keskitytään ensisijaisesti sellaisiin verkkopalveluihin, joista voi ostaa omatoimisesti kokonaisia koulutuksia, ja näitä koulutuksia myös pääsee suorittamaan välittömästi.

Tällainen aito verkkokoulutus, jossa asiakas pääsee opiskelemaan haluamaansa aihetta vain minuuteissa, on toki vielä aika harvinainen kategoria, mutta tätä kohti käytännössä (lähes) kaikki tahot kulkevat.

1) Houkuttelukaupat – koulutusten verkkokaupat, jotka myyvät koulutusta, mutta sisältöihin ei pääse välittömästi käsiksi

Tämä on kategoria, joka on ehdottomasti isoin kategoria, koska tähän kategoriaan voidaan periaatteessa laittaa lähes jokainen tämän maan oppilaitoksen sivusto. Suurin osahan yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sivustoista on koulutusten myyntikanavia, joissa houkutellaan käyttäjiä omien koulutusten asiakkaiksi. Osa näistä palveluista on jo ymmärtänyt tämän myyntiroolin varsin hyvin, ja palvelut muistuttavat verkkokauppoja monella tapaa.

Monessa palvelussa on listausmuotoisista esittelyistä siirrytty hyvin rikkaisiin tuote-esittelysivuihin ja koulutustuotteita voi jopa vertailla keskenään. Joissain palveluissa voi suosikkikoulutuksia laittaa omalle muistilistalle ja jopa pyytää lisätietoja tai tarjouksen kaupallisesta koulutustuotteesta. Erityisesti oppilaitokset jotka tarjoavat paljon jatkokoulutusta ja koulutusta myös työssäkäyville henkilöille ja yrtyksille, ovat siirtyneet tähän suuntaan jo vuosia sitten.

Oma verkkosivusto on verkkokauppa, ja riippuen tuotteesta, voi tuotteen ostaa tai siihen voi hakea tai siitä voi pyytää lisätietoa.

Voi myös esittää väitteen, että yhä useampi nuori opiskelija osaa jo odottaa tämäntyyppistä asennetta oppilaitoksiltaan. He kokevat itsensä asiakkaiksi ja odottavat että oppilaitos on paketoinut tarjontansa kiinnostaviksi kokonaisuuksiksi josta he voivat valita itselleen parhaiten sopivat tuotteet.

Esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston melko tuore uudistus keskittyi paljolti juuri tämäntyyppisen maailman rakentamiseen, jossa myös huomioitiin mahdollisuus siirtyä tulevaisuudessa joidenkin sisältöjen osalta kohti välittömämpää verkkokauppaa. Tuore JAMK.fi vie mallia vielä hieman pidemmälle, tarjoten mahdollisuuden poimia koulutuksia omalle muistilistalle.

Etenkin jos kyse on isommasta oppilaitoksesta, on tämä yleensä se mistä lähdetään liikkeelle, ja kyse on yleensä nimenomaan suunnitteluhaasteesta, jotta kokonaisuudesta saadaan sellainen joka palvelee myös jatkossa. Moni oppilaitos etenee kohti koulutusten verkkokauppaa vaiheittain, ja usein alat kulkevat eri tahdissa. Yhdelle alalle voi videokoulutusten myyminen olla hyvinkin helppoa, kun taas joku toinen ala perustellusti pitää kiinni pidemmistä, perinteisemmistä koulutusmalleista.

Teknisesti asioita katsoen, puhutaan näissä toteutuksissa yleensä julkaisujärjestelmien päälle rakennettavista kokonaisuuksista, joissa yleensä integroidutaan myös oppilaitoksen sisäisiin järjestelmiin. Budjetit vaihtelevat lähinnä oppilaitosten koon mukaan, alkaen muutamista kymmenistä tuhansista euroista aina useampiin satoihin tuhansiin euroihin.

Tyypillisesti näiden ratkaisujen suunnittelubudjetit ovat tavallista isompia, koska jos ratkaisun halutaan olevan muutakin kuin parin vuoden pilottiratkaisu, on kokonaisuus suunniteltava huolella.

2) Lyhytkurssikaupat – koulutusten verkkokaupat, jotka tarjoavat helposti kulutettavaa lyhytsisältöä

Toinen varsin iso kategoria ovat koulutusten verkkokaupat, jotka tarjoavat videomuotoisia lyhytkursseja täsmällisiin tarpeisiin. Tällaisia videokoulutuksia myyviä palveluita on etenkin ohjelmistoalalla ollut jo kymmeniä vuosia. Esimerkiksi Lynda.com oli aikanaan iso palvelu, josta moni ohjelmistoalan ihminen on opetellut monenlaisia taitoja liittyen erilaisiin ohjelmistoihin. Lyndan osti jo vuonna 2015 LinkedIn 1,5 miljardilla dollarilla, joten tämä markkina on ollut varsin kuuma jo pidempään. Nykyisin Microsoftin omistama palvelu tunnetaan LinkedIn Learning -palveluna. Toinen maailmalla hyvin tunnettu esimerkki on vaikkapa Craftsy, josta löytyy monenlaisia käsitöihin liittyviä videokursseja, esimerkiksi neulontaan.

Suomessa tunnettuja lyhytkurssien tarjoajia on esimerkiksi Trainers’ House, joka tarjoaa etenkin myyntiin ja markkinointiin keskittyviä valmennuskursseja muutamien satojen eurojen hinnalla (aiemmin tämä tarjonta tunnettiin Suksee-brändin nimellä). Moni järjestö ja oppilaitos tarjoaa myös tällaisia napakoita koulutuspaketteja muun toimintansa ohessa. Esimerkiksi Suomen Yrittäjät tarjoaa monenlaisia käytännönläheisiä videokoulutuksia palvelunsa kautta. Isoista koulutustarjoajista esimerkiksi Alma on investoinut Seduo-videokoulutuspalveluunsa varsin paljon.

Tyypillisesti lyhytkurssikaupat tarjoavat hyvin selkeällä hinnoittelulla olevia paketoituja koulutuksia, jotka ratkaisevat jonkun hyvin konkreettisen ongelman. Useimmat nojaavat vahvasti videoihin, mutta videoiden ohessa saatetaan tarjota myös muistilistoja, mallidokumentteja tai luettavaa sisältöä.

Asiakkaan kannalta nämä ovat yleensä melko yksinkertaisia palveluita, joissa on tarjolla erilaisia pakettituotteita, joihin ostetaan pääsyoikeuksia. Kun pääsyoikeuden on ostanut, tulee tarjolle yleensä yksi sivu, jonka kautta pääsee kuluttamaan kaikkia koulutukseen liittyviä materiaaleja. Teknisestä näkökulmasta katsoen, näissä palveluissa yleensä ostetaankin pääsyoikeuksia materiaaleihin.

Tällaiset toteutukset toki vaativat digitaalisten tuotteiden myymiseen erikoistuneita ratkaisuja, mutta koska tällaisia on tarjolla markkinoilla, saadaan yleensä tämäntyyppiset kaupat pystyyn varsin maltillisilla kustannuksilla. Useampi kotimainen, melko yksinkertainen videokurssikauppa, on esimerkiksi toteutettu räätälöitynä WordPress WooCommerce -toteutuksena. WordPressiin löytyy myös varsin suosittu oppimisympäristö-lisäosa, LearnDash, jolla onkin tehty moni kotimainen yksinkertainen verkkokoulutusympäristö.

Jos sisältöjen tuotantoa ei lasketa mukaan, puhutaan suunnittelussa ja teknisessä toteutuksessa yleensä muutamista kymmenistä tuhansista euroista, ja vaativammissa tapauksissa 100 000 – 300 000 euroa budjeteista.

3) Pitkien koulutusten verkkokaupat ja opiskeluportaalit

Kolmas, ja varmasti se kaikkein vaikein, kategoria ovat palvelut, joista voi ostaa kokonaisia kurssikokonaisuuksia ja myös suorittaa näitä opintokokonaisuuksia. Tällaisia laaja-alaisia palveluita, joissa täysin digitaalisesti voi ilmoittautua, maksaa ja suorittaa laajoja opintokokonaisuuksia ei esimerkiksi Suomessa vielä ole juurikaan tarjolla. Maailmalta tällaisia toki löytyy. Esimerkiksi Coursera lienee isoimpia ja tunnetuimpia laajojen kurssien verkkokauppoja.

Tällaisiin laajoihin digitaalisiin kursseihin tyypillisesti liittyy itsenäisesti kulutettavia materiaaleja sekä erilaisia interaktiivisia sessioita, joissa keskustellaan opettajien ja muiden kurssilaisten kanssa. Joskus nämä kaikki asiat tapahtuvat saman palvelun sisällä, mutta useimmiten kurssikokonaisuuden suorittamiseen on käytössä monenlaisia työkaluja. Esimerkiksi videokokouksiin käytetään tyypillisesti siihen erikoistuneita työkaluja, kuten Zoomia tai Teamsia. Käytössä voi olla myös muita erikoistuneita ratkaisuja, kuten kokeisiin tai ryhmätyöharjoituksiin erikoistuneita työkaluja. Mitä enemmän työkaluja on käytössä, sitä enemmän yleensä korostuu opiskelijoiden identiteetinhallinta ja asiakkuudenhallinta. Jossain paikassa on oltava erittäin hyvä seuranta ja hallinta siihen missä vaiheessa kurssia kukakin on menossa, ja mitä kukakin on suorittanut. Tämä korostuu erityisesti, jos opintokokonaisuus arvioidaan ja tavoitteena on jokin virallinen opiskelutodistus.

Tässä päästään myös siihen miksi tämä kokonaisuus on se kaikkein vaikein. Tällaista kokonaisuutta ei yleensä kannata rakentaa muusta toiminnasta irrallisena palveluna. Esimerkiksi lyhytkurssien verkkokaupan vielä voi tehdä varsin itsenäisenä harjoituksena, mutta kun puhutaan pitkistä koulutuksista, joihin liittyy interaktiivisia osuuksia, tenttejä ja ryhmätöitä, on yleensä kyse sellaisen kokonaisuuden rakentamisesta, jonka tulisi olla koko oppilaitoksen käytössä.

Usein todellisuus onkin sitä, että samoja kursseja käydään erilaisista lähtökohdista. Yksi opiskelija voi olla vastikään lukiosta valmistunut tutkinto-opiskelija, toinen voi olla avoimen yliopiston kautta tullut ja kolmas on täydennyskoulutettava, jonka koulutuksen yritys maksaa. Kurssin suorittamisen kannalta näiden kaikkien pitäisi saada sama kokemus ja samat työvälineet, vaikka heidän suorituksensa kirjattaisiinkin lopulta hyvin erilaisiin palveluihin.

Teknisesti asiaa katsoen, tällaisissa palveluissa onkin yleensä kyse varsin laaja-alaisista arkkitehtuuri- ja konseptiharjoituksista, jossa ei suunnitella pelkästään yksittäistä koulutusten verkkokauppaa, vaan mietitään mikä on koko oppilaitoksen digitaalisen opiskelun tulevaisuuden malli. Tästä näkökulmasta katsoen se koulutusten verkkokauppa, joka näkyy ulospäin, on vain lipunmyyntikanava. Asiakas ostaa lipun, jolla saa oikeuden osallistua laajempaan kokonaisuuteen.

Varsinainen tekninen ja konseptillinen harjoitus liittyy siihen, mitä tapahtuu, kun käyttäjä on tuon lipun ostanut. Yleensä tarvitaan joku järjestelmä, joka luo tunnukset uudelle asiakkaalle, antaa sopivat oikeudet sopiviin järjestelmiin ja lähettää tiedot näistä asiakkaalle hyvin muotoillussa paketissa.

Varsin usein toiminnan orkestrointiin tarvitaan myös joku järjestelmä, joka koordinoi opiskelijan etenemistä valitsemassaan kurssikokonaisuudessa. Usein se on jokin tähän tehtävään erikoistunut opintotietojärjestelmä, mutta se voi olla myös esimerkiksi asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM). Monelle koululle tämä kaikki voi olla melko uuttakin, kun aiemmin opiskelun hallinta ja ohjaus on perustunut pitkälti käsin ylläpidettäviin rekistereihin ja henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen. Tämä onkin kenties se isoin muutos, kun uuteen malliin siirtyminen edellyttää koko opiskelujärjestelmien virtaviivaistamista, jotta myös omatoimiset, maksavat opiskelijat pystyvät etenemään opinnoissaan.

Konseptia luotaessa on myös mietittävä mikä on se asiakkaan aloitussivu, johon hän kirjautumisen jälkeen päätyy. Tämä ei aina ole esimerkiksi sama asia kuin tutkinto-opiskelijan aloitussivu, jos kyse on vain yksittäisen kurssin suorittamisesta. Jo pelkästään tämän miettiminen on ollut monessa North Patrolin asiakkuudessa erittäin haastava harjoitus. Moni yliopisto esimerkiksi ei todellakaan ole aiemmin joutunut miettimään opintojen suorittamista täysin itsenäisesti tapahtuvana prosessina, koska henkilökohtaisen ohjauksen rooli on ollut niin suuri.

Pitkien koulutusten verkkokaupat ja opiskeluportaalit ovatkin yleensä laaja-alaisia suunnitteluharjoituksia, joissa mietitään yhtä lailla ulkoisten, maksavien asiakkaiden käyttökokemusta, kuin muita kautta tulleiden asiakkaiden opiskelukokemusta.

Yhteenveto: Moni etenee vaiheittain

Moni koulu rakentelee tällä hetkellä perustoiminnasta erillisiä koulutusten verkkokauppoja (esim. Haaga-Helia Online), joilla harjoitellaan hyvin paketoitujen koulutusten myymistä verkossa. Iso osa harjoittelua on myös videotuotantojen toteutus ja sopivien tuotepakettien luominen. Monella prosessi on vasta aivan alkuvaiheissa, etenkin koulutusten sisällöntuotannon näkökulmasta.

Onkin ehkä realismia, että useimpien on ensin rakennettava se perustoiminnasta erillinen koulutusten verkkokauppa, jolla tavoitellaan hieman eri kohderyhmiä kuin perinteisemmän koulutustoiminnan asiakkaat. Tällä tavalla kerätään kokemuksia, opitaan ja valmistaudutaan isompaan muutokseen.

Moni myös kehittää rinnalla perustoiminnan järjestelmiä siten, että etäopiskelu ja itsenäisempi opiskelu olisi helpompaa, ja ainakin eri järjestelmät keskustelisivat paremmin keskenään. Tämäkin on luontevaa kehitystä.

Jossain pisteessä yhä useampi koulu joutuu kuitenkin pohtimaan sitä, miten erilliset koulutusten verkkokaupat ja muu toiminta yhdistyvät, eikä koulu ylläpidä ikuisesti kahta eri opiskelun järjestelmäkokonaisuutta.

Tulevaisuudessa siintää malli, jossa samoihin opintoihin voi päästä käsiksi useita eri reittejä. Oman ”lipun” koulutukseen voi ostaa tai saada montaa kautta, ja koulutusta voi seurata ja siihen voi osallistua mistä tahansa, millä välineillä tahansa. Erilliset lyhyiden videotuotteiden verkkokaupat ovat tärkeä välivaihe, mutta nimenomaan välivaihe, matkalla kohti digitaalisempaa, kokonaisvaltaista oppimiskokemusta.

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.

Mielenkiintoisia verkkokauppa-aiheisia artikkeleita