Tammikuussa 2023 aloittaa varsinaisen toimintansa uusi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, joka vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen tarjoamisesta alueellaan (lue lisää Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksesta).

Hyvinvointialue on käynnistänyt kilpailutuksen uuden WordPress-verkkosivustonsa suunnittelusta ja toteutuksesta sekä toteutetun ratkaisun tuki-, ylläpito- ja jatkokehittämispalveluista.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa, ja kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 23.5.2022 kello 12 saakka.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa alueen 195 000 asukkaan hyvinvoinnista ja terveydestä. Kun palvelujen järjestämisestä ovat aiemmin vastanneet alueen 18 kuntaa, kuntayhtymien muodostamat kuusi sote-organisaatiota, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja alueellinen pelastuslaitos, on vuoden 2023 alusta lähtien näiden palvelujen järjestäjänä yksi ainoa organisaatio.

Uuden organisaation toimintaa ja palveluja esittelee sen verkkosivusto, todennäköisimmin domainissa Hyvaep.fi. Tietosisältöjen ja organisaatioesittelyjen rinnalla sivuston olennaisinta antia ovat tiedot hyvinvointialueen tarjoamista palveluista sekä toimipisteistä, joista palvelut ovat saatavilla. Nämä muodostavat sivuston olennaisimmat sisältötyypit, joiden sisältöjä ja keskinäisiä kytköksiä muodostetaan monipuolisin ylläpitotyökaluin ja metatiedoin, mutta myös PTV-integraation kautta.

Hyvinvointialueen verkkosivusto on digitaalinen tietopalvelu, joka kokoaa uudella tavalla yhteen sote-uudistuksen lopputulokset. Käyttäjinä ovat ne alueen tavalliset asiakkaat, jotka etsivät entiseen tapaan hoivaa itselleen tai läheiselleen: hammashoitolaa, palvelutaloa, neuvolaa, mielenterveyspalvelua, lastensuojelua, sairaalan poliklinikkaa jne. Alueen asukkaat eivät tiedä, mikä viranomainen mistäkin palvelusta vastaa, joten hyvinvointialueen sivustolle tullaan todennäköisimmin Google-hakujen kautta.

Löydettävyyden ja hakukonenäkyvyyden lisäksi hyvinvointialueen sivustolla on huolehdittava selkeästä palvelupolusta: käyttäjän on pystyttävä tehokkaasti tunnistamaan se palvelumuoto, jota hän on etsimässä, ja tuon palvelun yhteydestä on pystyttävä nopeasti löytämään yhteystiedot ja yhteydenottokanavat, joiden avulla palveluun pääsee hakeutumaan. Näitä palvelupolkuja on suunniteltu Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sivuston vaatimusmäärittelyyn, mutta toteutuksen yksityiskohdat on tarkennettava toteutusprojektissa.

Sivuston toteutuksessa on noudatettava julkishallinnollisen palvelun laatustandardeja: saavutettavuuden, käytettävyyden, tietoturvan ja tietosuojan osalta on sivustosta rakennettava moitteeton. Sadoista päivittäjistä koostuva sisällöntuottajien ryhmä edellyttää myös sitä, että sivuston ylläpitotyökalut ovat helposti opittavissa. Matala oppimiskynnys onkin yksi syy siihen, miksi sivuston julkaisujärjestelmäksi on valittu WordPress.

Nyt hankittava verkkosivusto suunnitellaan ja toteutetaan syksyn 2022 aikana, jotta se voidaan ottaa olennaisimmilta osiltaan käyttöön heti hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä. Palvelua kehitetään kuitenkin tasaisesti eteenpäin vuoden 2023 aikana.

North Patrol tukee Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuetta hankinnan läpiviennissä.

Tutustu tarjouspyyntöön

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat luettavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelun kautta 23.5.2022 kello 12 saakka.

Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.

Yhteistyöstä vastaavana konsulttina Virpi Blom.