Työeläkevakuuttajat TELA ry oli syksyllä 2020 ison uudistuksen edessä. Verkkosivusto osoitteessa  www.tela.fi oli tullut teknisen elinkaarensa päähän, palveltuaan Telaa 8 vuotta. Teknisen uudistuksen yhteydessä tarjoutui tilaisuus uudistaa myös verkkopalvelun palvelukonsepti, käyttökokemus, sisällöt, toiminnallisuudet ja visuaalinen ulkoasu – tilaisuus, johon Tela mielellään tarttui.

Tela on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien, eli työeläkeyhtiöiden, -kassojen ja -säätiöiden ja -laitosten, edunvalvontajärjestö. Telalla ei ole henkilöjäseniä vaan jäseniä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat. Verkkosivuillaan Tela tarjoaa sekä faktatietoa eläkejärjestelmästä ja sen rahoituksesta, että omia näkemyksiä ja analyysejä näihin liittyen.

Vanhan sivuston suurimpia haasteita oli tietomalli, jossa kaikki sivut olivat käyttökokemuksessa saman arvoisia, vaikka sisällöllisesti toiset olivat käytetympiä ja tärkeämpiä kuin toiset. Vanha julkaisujärjestelmä ei myöskään tarjonnut valmiita työkaluja eri sisältöjen tarjoamiselle yhdessä, vaan esimerkiksi taustoittavat ja syventävät artikkelit olivat irrallaan faktatiedosta. Koska eri sisältötyypit olivat vahvasti kiinni navigaatiohaaroissa, sivustolla oli myös päällekkäistä tietoa eri sisältöosioissa, eikä käyttäjä saanut kokonaiskuvaa aiheesta.  

Verkkopalvelu oli siis suunniteltava alusta alkaen uusiksi, jonka lisäksi piti päättää, millä teknologialla se olisi parasta toteuttaa. Lisäksi Tela kaipasi apua uudistusprojektin kilpailuttamiseen ja erityisesti verkkopalvelun määrittelyyn. Valmistelutyöhön Tela pyysi apua North Patrolilta.

Suunnittelu käynnistyi tavoitteiden kirkastamisella, jonka jälkeen suunniteltiin tavoiteltu käyttökokemus ja tarvittavat sisältötyypit, arvioitiin soveltuvat teknologiat ja tarkennettiin verkkopalvelun vaatimukset.

Hyvin suunniteltu oli puoliksi tehty

Uudistuksen tavoitteena oli luoda Telalle uusi verkkosivusto, jossa perustieto ja näkemyksellinen tieto tukevat toisiaan. Tietosisällöt jäsenneltäisiin uudestaan niin, että käyttäjän olisi mahdollisimman helppo hahmottaa, minkälaisia sisältöjä verkkopalvelussa on tarjolla.

Tela tuottaa paljon artikkeleita, uutisia, blogeja, analyysejä ja dataa. Uudessa verkkopalvelussa haluttiin tarjota näitä rikastavia tietoja kontekstissa, eri tietosisältöjen yhteydessä. Näin saadaan käyttäjä löytämään myös sellaisia sisältöjä, joita hän ei tullut verkkopalveluun etsimään ja tarjottua käyttäjille relevantteja jatkopolkuja.

Uudesta verkkopalvelusta haluttiin myös joustava ja skaalautuva niin, että sisällöntuottajilla olisi mahdollisuus luoda temaattisia sisältökokonaisuuksia myös tilapäisiin tarpeisiin.

­− North Patrol toi suunnittelupöytään runsaasti ajatuksia ja ehdotuksia sekä erityyppisiä tapoja ratkaista verkkopalvelun haasteita. Erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen näkeminen auttoi hahmottamaan mahdollisuuksia ja niistä meille sopivien ratkaisujen valitseminen oli huomattavasti helpompaa ja vaivattomampaa, kuin jos olisi itse yritetty keksiä tai löytää toteutusvaihtoehtoja, Telan verkkopäätoimittaja Marjut Vanha-aho kertoo.

Myös hyvin tehty vaatimusmäärittely auttoi sekä kilpailuttamaan toteuttajakumppanin, että nopeutti varsinaista toteutustyötä. Telan uuden verkkopalvelun on toteuttanut Poutapilvi. Hyvin tehty pohjatyö tarkoitti, että toteutuksessa päästiin nopeasti etenemään.

− Määrittely oli tehty niin hyvin, että varsinaisen toteutuksen aikana ei tullut mitään uusia tarpeita esiin, Vanha-aho muistelee projektia.

Visuaalinen suunnittelu toki vei aikaa, ja sillä oli vaikutuksia myös tekniseen toteutukseen, mutta muutoin projekti eteni lähes suunnitellusti. Uudistuksen yhteydessä pyrittiin myös visualisoimaan dataa ja uudessa verkkopalvelussa on vanhaan verrattuna enemmän infografiikkaa.

Suurin haaste oli kuitenkin valtava sisältömassa, jota ei haluttu siirtää uuden konseptin mukaiseen rakenteeseen sellaisenaan.

− Kaikki sisällöt käytiin läpi ja vähintään editoitiin – osa myös kirjoitettiin täysin uusiksi. Työ vei aikaa, mutta se oli tarpeen tehdä, Marjut Vanha-aho kertoo. Laajalla sisältötyöllä pyrittiin yhdenmukaistamaan ja selkeyttämään ilmaisutapaa. 

Nokkelaa hashtagien käyttöä

Yksi suurimmista muutoksista verkkopalvelussa on, että uusi sivusto mahdollistaa erityyppisten ajankohtaisartikkeleiden varsin joustavan käytön sekä luokittelun asiasanojen avulla. Näitä asiasanoja hyödyntäen ajankohtaisartikkelit saadaan tarjottua aiheeseen liittyvän tietosisällön yhteydessä automaattisesti.

Yksi Telan tavoitteista on verkkopalvelun avulla lisätä keskustelua vaikeistakin työeläkeasioista. Uudessa verkkopalvelussa on mahdollista julkaista artikkeleita, joissa kaksi asiantuntijaa käy vuoropuhelua tietystä aiheesta. Lisäksi eri ajankohtaisartikkeleita kannustetaan jakamaan sosiaalisessa mediassa. Perinteisen jakopainikkeen lisäksi, kuhunkin ajankohtaisartikkeliin on mahdollista liittää aihetunniste – hashtag, joka seuraa mukana someen artikkelia jaettaessa. Näin Tela pystyy seuraamaan, miten artikkeleitaan jaetaan sosiaalisessa mediassa ja asiantuntija voi jatkaa aiheesta keskustelua esimerkiksi Twitterissä.  

Projektin tiedot

www.tela.fi

Tutustu myös muihin case-esittelyihimme

Kiinnostaako järjestöaiheiset kirjoituksemme? Tilaa järjestöjen ja liittojen uutiskirje, joka ilmestyy noin kaksi kertaa vuodessa.