Veikkauksella on tarve uudistaa sisällönhallintaratkaisunsa. Nykyinen ratkaisu on tullut elinkaarensa päähän, joten tekninen uudistus on välttämätöntä toteuttaa. Nyt Veikkaus hakee kumppanikseen kokonaisvaltaista projektitoimittajaa uuden sisällönhallintaratkaisun suunnitteluun, toteutukseen ja käyttöönottoon, sekä jatkossa ratkaisun ylläpitoon ja jatkokehittämiseen.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa. Tarjousten lähettämisen määräaika on 10.6.2022 klo 12:00.

Uudistettava sisällönhallintaratkaisu koostuu sisällönhallintajärjestelmästä sekä siihen olennaisesti liittyvästä rajapintakerroksesta. Sisällönhallintaratkaisun avulla hallitaan Veikkauksen veikkaus.fi-verkkopalvelun sekä muiden Veikkauksen digitaalisten kanavien sisältöjä. Sisällönhallintaratkaisu toimii digitaalisten kanavien taustajärjestelmänä, joka tarjoaa sisällöt käyttöön rajapintojen kautta. Varsinaisten sisältöjen lisäksi sisällönhallintaratkaisulla hallitaan Veikkauksen tuotteiden, kuten kasinopelien, tuotetietoja, tuotekonfiguraatioita ja tuotejulkaisua.

Sisällönhallintaratkaisun uudistuksen yhteydessä vaikutukset edustakerrokseen halutaan minimoida, joten ensimmäisessä vaiheessa keskeistä on pystyä korvaamaan nykyinen sisällönhallintajärjestelmä sekä siihen liittyvät räätälöidyt rajapinnat nykytilan mukaisesti. Pitemmän aikajänteen tavoite on pystyä hyödyntämään valittua sisällönhallintajärjestelmää ja sen valmiita rajapintoja mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Hankittavan sisällönhallintaratkaisun teknistä alustaa ei ole ennen kilpailutusta lyöty lukkoon. Tarjoajien odotetaan ehdottavan tarjouksissaan Veikkaukselle soveltuvaa, tarjouspyynnön kriteerit täyttävää järjestelmäkokonaisuutta.

Tutustu tarjouspyyntöön

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat luettavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa 10.6.2022 kello 12:00 saakka.


Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.


Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.

Tarvitsetko apua digihankkeen valmisteluun, suunnitteluun, kilpailutukseen tai läpiviennin tueksi?
Ota yhteyttä North Patroliin!