Opintokeskus Sivis on käynnistänyt verkkosivustokilpailutuksen ja hakee osaavaa WordPress-kumppania verkkosivustonsa suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa, ja kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 12.9.2022 kello 12 saakka.

Opintokeskus Sivis uudistaa nykyisen julkisen verkkopalvelunsa niin sisällöltään, ulkoasultaan ja tekniseltä toteutukseltaan. Tavoitteena on toteuttaa Opintokeskus Sivikselle selkeä, käyttäjäystävällinen ja saavutettava verkkopalvelu, joka vastaa Siviksen kohderyhmien tarpeisiin ja tukee Siviksen uudistuneita palveluja sekä jäsenjärjestöjen koulutustoimintaa.

Uutta Sivis.fi -verkkopalvelua ei ole tarkemmin suunniteltu eikä vaatimusmäärittelyä ole tehty, vaan nämä tehdään hankinnan ensimmäisessä osassa, suunnittelu ja määrittelyprojektissa. Uuden verkkopalvelun julkaisujärjestelmäksi on aikaisemman palvelumuotoilu- ja arkkitehtuurityön pohjalta valittu WordPress, joka mahdollistaa kustannustehokkaan kehittämisen.

Hankinnan kohteena olevat palvelut on jaettu neljään osa-alueeseen:

  1. Uuden Sivis.fi-verkkopalvelun suunnittelu ja määrittely
  2. Verkkopalvelun tekninen toteutus tehtyjen suunnitelmien ja vaatimusmäärittelyn pohjalta
  3. Verkkopalvelun tuki-, ylläpito- ja käyttöpalvelut
  4. Asiantuntijaresurssit verkkopalvelun jatkokehitykseen

North Patrol tukee Opintokeskus Sivistä hankinnan läpiviennissä.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Opintokeskus Sivis on avannut kilpailutuksen julkisten hankintojen HILMA-palvelussa, ja se on luettavissa maanantaihin 12.9.2022 kello 12.


Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.


Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.