20.9.2022

Tutkimusyhtiö Gartner julkaisee säännöllisin väliajoin näkemyksiään digitaalisten palveluiden kehitykseen liittyvistä toimijoista ja tuotteista. Nämä raportit painottuvat hyvin pitkälle Pohjois-Amerikan markkinaan, joten suomalaisten ostajien on syytä tulkita esitettyjä näkemyksiä tietyin varauksin. Se mihin mielenkiintoa kannattaa kuitenkin kohdentaa, on raporteissa esitetyt suuntaukset ja trendit.

Viimeisin verkkokaupparatkaisuja käsittelevä nelikenttäanalyysi Magic Quadrant for Digital Commerce julkaistiin elokuussa 2022. Raportti tarjoaa muutamia kiinnostavia huomioita. Ensimmäinen nosto on, että johtavat toimijat ovat edelleen johtavia toimijoita (leaders). Globaalien jättiläisten, Salesforcen, Adoben ja SAP:in, positiot ovat lähes sementoituja kansainvälisessä verkkokauppaskenessä, ja ne ovatkin lähes aina pohdittavina olevia vaihtoehtoja, kun isommat organisaatiot alkavat hahmottelemaan verkkokaupparatkaisujaan. Hieman erilaisena otuksena johtavien toimijoiden joukossa voidaan pitää commercetoolsia, joka on asemoitu jo toisena vuotena peräkkäin kärkikolmikon rinnalle. Kyseessä on täysin pilvipohjainen ns. headless commerce -ratkaisu, jolla on toteutettu myös Suomessa pari yksittäistä verkkokauppahanketta. Headless-trendi käy kuumana, joten nähtäväksi jää nouseeko myös Suomeen lisää commercetools-pohjaisia verkkokauppoja.

Suomen markkinan näkökulmasta mielenkiintoista on myös Optimizelyn (ent. Episerver) aseman heikentyminen viime vuodesta. Se on nyt asemoitu kapean osa-alueen toimijaksi (niche player). Optimizely on ollut jo pitkään Suomen johtava kaupallisesti lisensoitu julkaisujärjestelmä ja se on ollut käytännössä ainoa julkaisujärjestelmäpohjalta ponnistava tuote, joka on noteerattu myös verkkokauppa-analyyseissä. Optimizely osti hiljattain B2B-verkkokauppa-alusta Insite Commercen ja tuotetta on pikkuhiljaa tuotu myös osaksi Euroopan tarjoomaa. Tämän ostoksen ja sen tuoteintegroinnin myötä voitaisiinkin olettaa, että Optimizelyn asema olisi ennemminkin parantunut edellisestä raportista. Näin ei kuitenkaan ole. Gartner nostaa esiin Optimizelyn heikkouksina oikeastaan täysin yleisten trendien vastaiset asiat: monoliittisuuden, kokonaisvaltaisuuden sekä verkkokaupan edustakerrokseen liittyvät rajoitteet.

Vasemmalla 08/2021 markkinatilanne ja oikealla 08/2022 markkinatilanne.

Toinen mielenkiintoinen huomio on Oraclen tiputtaminen kokonaan pois raportista viime vuoden visionääripositiosta (visionary) huolimatta. Tämän taustalla on todennäköisesti nopea reagointi Oraclen ilmoituksiin henkilöstövähennyksistä. Erään lähteen mukaan koko CX Commerce -tiimi olisi lähtenyt Oraclelta. Tällä hetkellä on siis hyvin epävarmaa tuleeko Oracle jatkamaan verkkokauppa-alustansa kehitystä vai lopetetaanko tuote kokonaan. Mikäli Gartneria on uskominen, niin Oraclen verkkokauppa-alustan tulevaisuus ei näytä kovinkaan valoisalta. Jos Oracle putoaa verkkokauppapelistä pois, syntyy markkinaan uutta kysyntää, mutta todennäköisintä on, että jo tällä hetkellä johtavassa asemassa olevat toimijat täyttävät tämän tilan.

Gartnerin viimeisin raportti on ladattavissa kokonaisuudessaan yhteystietoja vastaan esimerkiksi johtavien toimijoiden Salesforcen, Adoben, commercetoolsin tai SAP:in sivustoilta.

Suomen nykytilannetta vähemmän koskettava, mutta kansainvälisesti mielenkiintoinen havainto, on Oron ja Kibon nousu johti analyysin kärkikahinoita. Molemmat toimijat on tänä vuonna noteerattu visionääreiksi. Oro on ennen kaikkea B2B-verkkokauppaan tarkoitettu alusta, joka tarjoaa kyvykkyydet myös markkinapaikkana sekä CRM-ratkaisuna toimimiseen. Oro tarjoaa ilmaisen avoimen lähdekoodin yhteisöversion sekä erikseen maksullisen SaaS-version.

Kibo Commerce on puolestaan moderniin arkkitehtuuriin nojaava verkkokaupparatkaisu, joka tarjoaa kyvykkyyksiä kuluttajakauppaan, B2B-kauppaan, tilausten hallintaan (OMS, Order Management System), personointiin sekä myymäläjärjestelmänä toimimiseen (POS, Point-of-Sale). Toinen kansainvälinen tutkimusyhtiö Forrester nosti Kibon omassa hiljattain julkaisussa The Forrester Wave: B2C Commerce Solutions, Q2 2022 -raportissaan ainoaksi johtavaksi toimijaksi.

Forresterin raportin voi ladata kokonaisuudessaan yhteystietoja vastaan esimerkiksi Kibo Commercen sivustolta.

Markkinapositioinnin näkökulmasta raportin muut havainnot ovat, että HCL Softwaren asema on parantunut ja vastaavasti Intershop on tiputettu kokonaan pois vertailusta. HCL kehittää aiemmin IBM WebSphere Commercena tunnettua verkkokauppatuotetta. IBM:n ratkaisulla oli Suomessa suhteellisen merkittävä markkinaosuus, joten saa nähdä, pystyykö HCL saavuttamaan vastaavaa asemaa. Intershop on puolestaan kyvykäs alusta, joka soveltuu sekä kuluttaja- että B2B-verkkokauppaan. Alustalla on tehty Suomessakin pari verkkokauppatoteutusta. Intershop on yrityksenä huomattavasti pienempi kuin globaalit jättiläiset, joita vastaan se joutuu markkinassa taistelemaan. Pudottamisen syynä onkin todennäköisesti se, että muut toimijat ovat auttamatta syöneet Intershopilta markkinaa. Omana arvauksena voisikin ennustaa, että joku suurempi toimija ostaa Intershopin lähitulevaisuudessa.

Ota yhteyttä North Patroliin, mikäli kaipaat apua tarpeisiisi soveltuvan verkkokaupparatkaisun suunnittelussa tai teknologiaratkaisun valinnassa.

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.

Lisätietoa erilaisista alustaratkaisuista

Kysy lisää! Kaipaatko apua digihankkeen valmisteluun, suunnitteluun, kilpailutukseen tai läpivientiin? » Ota yhteyttä North Patroliin