Professorini yliopistossa (20 vuotta sitten) tapasi aina haastaa meitä opiskelijoita miettimään, mitä ongelmia jäisi, jos teknologia olisi täydellistä. Tämä on hyvä muistutus vielä näin 2020-luvullakin, koska harva meistä pystyy vaikuttamaan teknologiseen kehitykseen, mutta moni meistä voi vaikuttaa siihen, miten teknologiaa käytetään organisaatiossamme ja kuinka asiakkaamme teknologiaa hyödyntävät.

Useimmille organisaatioille suurimmat esteethän tulevat ihmisten rajallisesta kyvystä nähdä uusia toimintamalleja tai ihmisten hitaasta uudistumiskyvystä. Joskus on kyse oman organisaation asiantuntijoiden haluttomuudesta muuttua, joskus taas kyse on asiakkaiden tottumuksista. Ihmisten muutosvauhti voi myös olla hyvin vaikeata ennustettavaa, ja joskus muutos ei tapahdu ilman jotain isoa mullistusta tai erittäin huomattavia muita kannustimia.

Esimerkiksi pandemia auttoi meitä monia ottamaan erilaisia digitaalisia loikkia uudenlaiseen työskentelytapaan, ja jotkut organisaatiot se pakotti jopa aivan uudenlaisiin liiketoimintamalleihin. Ruoan verkkokauppa esimerkiksi ei olisi todennäköisesti mennyt yhtä paljon eteenpäin edes 10 vuodessa ilman pandemiaa, vaikka moni alan asiantuntija kyllä näki sen tulevan, mutta hitaasti.

Sama tilanne on monella muullakin alalla. Asiantuntijat ehkä tietävät, mikä on tulevaisuus omalla alalla, mutta eivät tiedä milloin se tulevaisuus saapuu. Aina ratkaisevaa ei ole myöskään kuluttajien odotustaso, vaan monella alalla isot hypyt otetaan vasta, kun kilpailu pakottaa siihen. Hiljattain K-ryhmänkin verkkokaupasta vastaava taho myönsi Kauppalehden haastattelussa, että norjalaisen Odan tulo Suomen markkinaan auttoi kiihdyttämään kehitystä myös Keskon sisällä. Keskoa tosin auttoi se, että verkkokauppaa oli jo mietitty pitkään, pilotteja oli ollut, ja logistiikan uudelleenjärjestelyä oli suunniteltu. Visio oli siis olemassa, toteutuksessa vain oli oltu varovaisia, kun ei ollut ulkoista painetta.

Kesko ehkä uskalsi myöntää tuon asian juuri siksi, että heillä oli verkkokaupan tuloa jo mietitty paljon, Keskon digitaalinen unelma tiiviimmästä asiakassuhteesta digitaalisten kanavien kautta ja asiakkaiden ennakkotilauksista ruokaostoksilleen oli olemassa. Keskon omassa digitaalisessa unelmassa asiakkaat ehkä hakivat enemmän ruokia omatoimisesti kauppojen pihalta, koska kotiinkuljetus on tunnetusti varsin tappiollista hommaa kaupoille, mutta siitä huolimatta Keskon visio tulevaisuuden kaupasta oli jo pitkällä, ja varsin samansuuntainen toteutuneen todellisuuden kanssa.

Kun unelma oli valmiina, ja organisaatio tiesi mikä on tavoitteena, Kesko pystyi nopeuttamaan käytännön toimenpiteitä ja vastaamaan Odan tuomaan kilpailuhaasteeseen.

Tämä on vain yksi esimerkki siitä, miksi digitaalinen unelma on tärkeätä olla olemassa. Teknologinen muutos tai kilpailutilanne voi muuttaa omaa toimintaympäristöä nopeasti. Silloin pitää tietää, mikä on oman liiketoiminnan seuraava askel, mikä on se tavoite, jota kohti mennään, vaikka teknologia tai asiakkaat eivät vielä olisikaan aivan valmiita.

Me North Patrolissa esimerkiksi unelmoimme, että asiakkaamme voisivat ostaa konsultointipalveluitamme täysin digitaalisesti ja omatoimisesti verkosta, saaden apua juuri silloin kun heille sopii, mahdollisimman nopeasti ja kitkattomasti, ajasta ja paikasta riippumatta. Unelmoimme siitä, että meidän tekemämme työ integroituisi saumattomasti asiakkaiden omaan projektityöhön ja helpottaisi asiakkaidemme toteutuskumppaneiden työtä samalla tavalla, saumattomasti heidän työprosesseihinsa integroituen.

Noh, tämä meidänkään digitaalinen unelma ei ole vielä kaikilta osin todellisuutta, mutta voimme silti työskennellä sitä kohti päivittäin, välillä ottaen isompia, välillä pienempiä harppauksia sitä kohti.

Hyvä digitaalinen unelma lähtee juurikin ajatuksesta, miten organisaatiomme toimisi, jos teknologia ympärillämme olisi täydellistä, eikä rajoittaisi toimintaamme, ja asiakkaamme ja omat työntekijämme käyttäisivät sitä teknologiaa sujuvasti, kaikki sen mahdollisuudet hyödyntäen. Millä tavalla silloin toimisimme? Millä tavalla myisimme tuotteitamme? Millä tavalla toimittaisimme projektimme?

Ja kun unelman saa konkretisoitua, pitää kysyä itseltään ja organisaatioltaan, teemmekö jatkuvasti asioita, jotka vievät meidät lähemmäksi tuota unelmaa?

North Patrolin datakatsauksia ja selvityksiä