Oulun kaupunki on uudistamassa verkkopalvelukokonaisuuttaan. Kaupungin lukuisia erillissivustoja varten luodaan WordPress-alustalle multisite-kokonaisuus, joka laajenee ajan mittaan sisältämään kymmeniä erillisiä verkkosivustoja. Kaupunki on käynnistänyt kilpailutuksen multisite-kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä toteutetun ratkaisun ylläpidosta, jatkokehittämisestä ja käyttöpalveluista (hosting).

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa, ja kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 7.11.2022 kello 12 saakka.

Oulun kaupunki on parhaillaan rakentamassa Drupal-alustalle pääpalveluaan Ouka.fi. Ne kaupungin verkkosivustot, joita ei voida julkaista osana Ouka.fi-sivustoa, rakennetaan vastaisuudessa hallitusti ja kustannustehokkaasti keskitettyyn WordPress-ympäristöön.

Erillissivustot voivat toimia omissa www-osoitteissaan, omilla brändeillään ja omilla ulkoasuillaan, mutta sivustot jakavat keskenään tiettyjä ominaisuuksia, toiminnallisuuksia, sivumalleja ja käyttöliittymäratkaisuja. Tässä kokonaisuudessa onkin kiinnostava suunnittelutehtävä tarjolla pitkäkestoiselle WordPress-kumppanille.

Ensivaiheen toteutusprojektissa WordPress-ympäristöön rakennetaan Oulun seudun joukkoliikenteen palvelu Oulunjoukkoliikenne.fi, Business Oulu -liikelaitoksen pääpalvelu Businessoulu.com, kymmenisen identtistä markkinointisivustoa Museo- ja tiedekeskus Luupin käyntikohteille sekä Mun Oulu -verkkolehti Munoulu.fi. Lisäksi projektissa luodaan sivustoteema hyödynnettäväksi erilaisissa kampanjasivustoissa.

Vaikka sivustot ovat suhteellisen itsenäisiä kokonaisuuksia, ne hyödyntävät yhtäläisiä teknisiä, toiminnallisia ja käyttöliittymällisiä ratkaisuja, joilla varmistetaan palvelujen laadukkuus, käytettävyys, saavutettavuus, tietoturvallisuus ja elinkaaren hallittavuus.

Multisite-kokonaisuuden tulee siis olla kaukonäköisesti suunniteltu sellaiseksi, että ympäristöön on joustavaa luoda vuosien varrella erityyppisiä sivustoja ja sivustomalleja yhteisin laatuperiaattein, mutta teknisistä ratkaisuista ei pidä syntyä niin monimutkaista koneistoa, että kokonaisuuden hallittavuus ja modulaarinen kehittäminen kärsii.

Oulun kaupunki etsii pitkäaikaiseksi kumppanikseen kokenutta multisite-toimittajaa, joka pystyy suunnittelemaan kaupungin tarpeita vastaavan järjestelmäkokonaisuuden erillissivustojen kustannustehokkaaseen luomiseen ja hallinnointiin.

North Patrol on ollut Oulun kaupungin apuna konseptoimassa tarvittavia sivustomalleja, määrittelemässä rakennettavien palvelujen ominaisuuksia ja varmistamassa hankintavaiheen sujuvuutta.

Tutustu tarjouspyyntöön

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat luettavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelun kautta 7.11.2022 kello 12 saakka. (Hilma- ja Tarjouspalvelu-järjestelmissä ilmenneiden teknisten ongelmien vuoksi 22.9.2022 päivätty ilmoitus on rikkoutunut. Korjattu ilmoitus on julkaistu päivitetyin aikatauluin 29.9.2022.)

Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.

Yhteistyöstä vastaavana konsulttina Virpi Blom.