Hausjärvi ja Loppi päätyivät uusimaan verkkosivustonsa yhdessä. Jopa niin että yhteisessä projektissa tehtiin sama vaatimusmäärittely, jota kumpikin kunta hyödynsi ensin kilpailutuksessa, sitten sivuston toteutuksessa ja lopulta sisällöntuotannossa.

Yhteistyö kahdelle kantahämäläiselle kunnalle oli luontevaa, koska heidän aikaisemmat sivustonsakin oli tehty hyödyntämällä samaa konseptia ja käyttämällä samaa julkaisujärjestelmää. Aikaisemmin käytettyyn WordPress-julkaisujärjestelmään oltiin tyytyväisiä, joten se valittiin uusienkin sivustojen alustaksi.

Kahden kunnan yhteissuunnittelu sujui yhteisissä suunnittelupalavereissa, joissa tavoitteena oli luoda yksi, yhteinen konsepti. Konseptia kumpikin kunta hyödynsi omalla tavallaan: sovelsi sisältöä tuottaessaan yhdessä suunniteltuja sivumalleja ja sisältöelementtejä itselleen sopivasti. Hankinnat Hausjärvi ja Loppi tekivät itse, joten yhteisesti laaditut kilpailutusdokumentit versioitiin kummallekin kunnalle.

Kummankin kunnan uudet verkkosivustot julkaistiin kesäkuussa 2022, joten nyt on mielenkiintoista nähdä, millainen lopputulos syntyi yhteisen suunnittelun tuloksena.

Ytimessä yhteinen konsepti

Hausjärven ja Lopen sivustojen konsepteissa korostetaan nykyisten asukkaiden ja yritysten palvelua. Vakituisille tai kausiasukkaille kerrotaan heitä kiinnostavista asioista selkeästi ja ymmärrettävästi. Kuntien tarjoamat palvelut ryhmitellään teemallisiksi kokonaisuuksiksi, joita asukkaat ja asiakkaat voivat nopeasti hahmottaa helposti silmäiltävällä tavalla etsimänsä asiat.

Rikkaat sisältöelementit ohjaavat kävijän kulkua, ja niitä on helppo varioida kunnan vuosirytmin mukaisesti. Jotta kunnat näyttäytyvät kiinnostavina nykyisille ja uusille asukkaille ja yrityksille, sivustoilla halutiin panostaa visuaaliseen miellyttävyyteen, houkuttelevuuteen ja elävyyteen.

Sapluuna sovitetaan omiin tarpeisiin

Miten kunnat hyödynsivät samoja sivumalleja ja käyttöliittymäratkaisuja? Otetaan esimerkiksi suuren määrän linkkejä, nostoja ja ohjauksia sisältävä kirjaston koontisivu.

Kumpikin kunta kertoo selkeästi ja silmäiltävästi käyttäjää eniten kiinnostavat asiat kuten aukioloajan, yhteystiedot ja keskeisimmät palvelut (verkkokirjasto ja kirjastoauto).

Sisältöelementtien valikoimasta kunnat ovat valinneet itselleen sopivimmat. Keskeisimmistä palveluistaan kertoessaan Hausjärvi käyttää sisältöhaitaria ja Loppi sisältökortteja. Kuvallisia sisältökortteja sovelletaan oman tarpeen mukaan: Hausjärvi keskittyy palvelun kuvaamiseen muutaman virkkeen avulla Lopen tarjotessa eri tavalla ryhmiteltyjä tekstilinkkejä ohjaamaan sivustossa syvemmälle.

Kirjastojen koontisivut havainnollistavat myös sen, miten yhteisiä käyttöliittymäratkaisuja on hyödynnetty kummassakin kunnassa. Päänavigaatio sekä ylä- ja alatunniste ovat samankaltaisia ulkoasultaan ja toiminnaltaan, mutta elementtien sisällöt on sovitettu oman tarpeen mukaisia. Esimerkiksi alatunnisteen tekstilinkit vievät Hausjärvellä elämisen teemoihin, ajankohtaisiin sisältöihin ja oikopoluille; Lopella palveluihin ja pikalinkkeihin.

Sisältö luo hengen omaleimaisiin sivustoihin

Mutta miten kävi kuntien omaleimaisuudelle, kun sisältötyössä sovelletaan samaa konseptia ja sitä kautta samoja sivumalleja ja sisältöelementtejä? Välittyykö kuntien oma identiteetti vai sekoittuvatko ne yhteen?

Kun surffailee Hausjärven ja Lopen sivustoja, unohtuu se, että ne ovat samalla sapluunalla tehdyt. Sivustot ovat nykytrendien mukaiset ja sikäli käyttökokemukseltaan samankaltaiset kuin mitkä tahansa muut juuri julkaistut sivustot.

Nopeasti huomaa, että Hausjärvi panostaa enemmän fiiliksen luomiseen ja persoonallisempaan ilmaisuun Lopen keskittyessä enemmän selkeyteen ja sisältöjen löydettävyyteen. Hausjärvi puhuttelee; Loppi kertoo.

Kuntien verkkosivustoilla omaleimaisuus syntyy sisällöstä: hyvistä kuvista, mielenkiintoisista uutisista, luotettavasta sisällöstä – tekemisen meiningistä. Fiiliksen syntymisestä tukee värit ja fontit, mutta sisältö luo hengen.

Toinen asia sitten on, välittävätkö verkkosivut sellaista kuvaa, kuin kunta tavoittelee. Niin tai näin – verkkosivut ainakin välittävät Hausjärvestä rennompaa ja Lopesta asiallisempaa mielikuvaa. Se on sitten arvoitus, kumpaan muuttaisin, jos olisi valittava näistä kahdesta.

Projektin tiedot

www.hausjärvi.fi, www.loppi.fi

Teknologia-alusta: WordPress

Projektin keskeisiä vaiheita:

  • Kesäkuu – Elokuu 2021: Verkkosivuston määrittely ja kilpailutus (North Patrol)
  • Joulukuu 2021 – Kesäkuu 2022: Toteutusprojekti (tekninen toteutus: Geniem)

Tutustu myös muihin case-esittelyihimme

Tarvitsetko apua digihankkeen valmisteluun, suunnitteluun, kilpailutukseen tai läpiviennin tueksi?
Ota yhteyttä North Patroliin!