Kotimaisten kielen keskus (Kotus) on käynnistänyt verkkosivustokilpailutuksen ja hakee osaavaa WordPress-kumppania verkkosivustojensa toteutukseen.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen Hanki-palvelussa, ja kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 22.12.2022 kello 12 saakka.

Kotuksella on useita verkkopalveluita sekä digitaalisia oppimisalustoja ja aineistoja sekä tietokantoja. Kotus uusi nyt koko verkkopalvelunsa, ja uudistuksessa yhdistetään verkkosivustot Kotus.fi (www.kotus.fi), Kielikello (www.kielikello.fi) ja Kielitoimiston ohjepankki (www.kielitoimistonohjepankki.fi/) yhteiselle tekniselle alustalle. Vastaavat palvelut toimivat myös ruotsiksi (www.sprakinstitutet.fi ja www.sprakbruk.fi), ja ne siirretään niin ikään uudelle alustalle.

Yksi kokonaisuus kätkee erilaisia käyttökokemuksia

Uudessa palvelukonseptissa verkkosivustot, verkkolehdet ja Ohjepankki muodostavat kokonaisuuden:

  • Verkkosivustot kertovat perustiedot Kotuksesta ja sen toiminnoista, palveluista sekä tietoa kielestä, kielenkäytöstä, kielenhuollosta ja kielipolitiikasta.
  • Verkkolehdet ovat yleistajuisia kielenhuollon aikakausjulkaisuja, joissa kirjoitetaan kielenkäytöstä ja nimistön kysymyksistä.
  • Ohjepankki-verkkosivusto kattaa yleiskielen ohjepankin sekä muun ohjeistuksen ja ohjeistavan sisällön. Kielitoimiston ohjepankki on verkossa toimiva hakupalvelu.

Verkkosivustoja ja ohjeita käytetään ensisijaisesti tietopalveluna, josta etsitään tietoa akuuttiin tiedontarpeeseen. Verkkolehdissä korostuu laajojen artikkelien luettavuus, silmäiltävyys ja houkuttelevuus.

Jatkossa eri verkkosivustot, -lehdet ja Ohjepankki toimivat sujuvasti yhdessä kaikkien Kotuksen verkkosisältöjen kanssa. Sisältöjä näytetään ristiin eri verkkosivustojen välillä, ja haku hakee eri sivustoilta. Uusien verkkosivustojen suunnittelussa ja teknisessä toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota tietojen löydettävyyteen, eri sivustoilla näytettävien yhteisesti käytettävien sisältöjen näyttämiseen sekä sivustojen käytettävyyden parantamiseen niin käyttäjien kuin sisällöntuottajien näkökulmasta.

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto. Keskuksen tehtäviä ovat suomen ja ruotsin kielen huolto, neuvonta ja sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja sanakirjoihin liittyvä tutkimus. Kotuksen palveluja ovat kieli- ja nimineuvonta, koulutus, kirjasto- ja arkistopalvelut, verkkokauppa jne. Kotuksessa on kolme osastoa ja kolme yksikköä, joissa työskentelee yhteensä noin 70 asiantuntijaa.

North Patrol tukee Kotusta hankinnan läpiviennissä.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Kotus on avannut kilpailutuksen julkisten hankintojen Hanki-palvelussa, ja se on luettavissa torstaihin 22.12.2022 kello 12 asti.


Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.


Jos haluat asiantuntijoiden näkemystä, apua verkkokauppasi tai verkkopalvelusi suunnitteluun tai jatkokehitykseen, ole yhteydessä.