Suomeen säädetään hallitusohjelman mukaisesti avoimuusrekisterilaki, joka astuu voimaan 1.1.2024. Avoimuusrekisterilaki velvoittaa yrityksiä, yhdistyksiä ja säätiöitä ilmoittamaan eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistamastaan vaikuttamistoiminnasta. Lain tarkoituksena on valmisteluun ja päätöksentekoon kohdistuvan vaikuttamisen läpinäkyvyyden parantaminen ja sitä kautta epäasiallisen vaikuttamisen torjunta sekä kansalaisten luottamuksen vahvistaminen.

Avoimuusrekisteri on ilmoitusmenettelyyn perustuva tietojärjestelmä, jonka tehtävänä on tuottaa tietoa laissa säädetyllä tavalla siitä millaista, missä mittakaavassa ja millä tavoin päätöksentekijöihin on kohdistettu vaikuttamistoimintaa tai vaikuttamistoiminnan neuvontaa. Järjestelmän tehtävä on mahdollistaa laissa edellytettyjen tietojen raportointi mahdollisimman automaattisesti ilman viranomaisen manuaalisia prosesseja.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) tulee toimimaan avoimuusrekisterin rekisterinpitäjänä ja valvomaan ilmoitus­velvollisuuden noudattamista. Avoimuusrekisterilain voimaantullessa VTV:llä tulee olla toimiva tietojärjestelmä, jonka kautta toimijat voivat hoitaa lakisääteiset velvoitteensa.

Hankinnan kohteena on VTV:n vastuulle asetetun avoimuusrekisterijärjestelmän suunnittelu ja toteutus. Lisäksi hankintaan sisältyvät järjestelmäkokonaisuuden tuki-, ylläpito-, operointi- sekä jatkokehityspalvelut. Toimittajan tulee myös tarjota ratkaisun tarvitsemat alusta- ja palvelinympäristöt sekä järjestelmäkokonaisuuteen mahdollisesti tarvittavat ohjelmistolisenssit ja pilvipalvelut.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa, ja kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 13.1.2023 kello 15 saakka.

Avoimuusrekisteri on järjestelmäkokonaisuus, joka koostuu seuraavista osista:

  • Kaikille avoin julkinen verkkopalvelu, jossa esitetään avoimuusrekisteriin tallennetut julkiset tiedot, tiedoista koostetut raportit sekä tarvittavat viestinnälliset sisällöt.
  • Ilmoitusvelvollisten asiointipalvelu, joka tukee avoimuusrekisteriin liittyviä keskeisiä prosesseja.
  • VTV:n hallinto- ja ylläpitokäyttöliittymät valvonnan tueksi ja mahdollistamiseksi.

Hankittavan avoimuusrekisterijärjestelmän teknistä alustaa ei ole ennen kilpailutusta lyöty lukkoon. Tarjoajien odotetaan ehdottavan tarjouksissaan VTV:lle soveltuvaa, tarjouspyynnön kriteerit täyttävää järjestelmäkokonaisuutta.

North Patrol on ollut VTV:n apuna määrittelemässä toteutettavaa avoimuusrekisterijärjestelmää ja varmistamassa hankintavaiheen sujuvuutta.

Tutustu tarjouspyyntöön

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat luettavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelun kautta 13.1.2023 kello 15 saakka.

Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.