10.1.2023

Organisaation verkkopresenssi koostuu lähes aina useammasta eri kanavasta. Käytännössä kaikilla on jonkinlainen verkkosivusto ja lähes kaikki hyödyntävät sen rinnalla jotain sosiaalisen median palvelua. Hieman suuremmilla toimijoilla erilaisia ja eri rooleissa toimivia verkkopalveluja on useita: verkkosivustot, verkkokauppa, kampanjasivut, jne. Digipresenssiä saatetaan täydentää erilaisten kumppaneiden palveluilla tai vaikkapa mobiiliapplikaatiolla, ja sitä tuetaan erilaisin digitaalisen markkinoinnin keinoin.

Tänä päivänä markkinassa puhutaan paljon myös koostettavista kokonaisuuksista. On koostettavia verkkokauppoja (composable commerce), koostettavia digitaalisen asiakaskokemuksenhallinnan ratkaisuja (composable DXP, Digital Experience Platform) ja koostettavia arkkitehtuureja (composable architecture).

Yksi tärkeä palanen verkkopresenssin hallinnassa ja erilaisissa koostettavassa kokonaisuuksissa on sisällönhallintajärjestelmä. Tällaisissa laajemmissa, useita kanavia sisältävissä palvelukokonaisuuksissa hyödynnetään usein rajapintalähtöisiä sisällönhallintajärjestelmiä (Headless CMS, API-first CMS, API-Driven CMS). Vaikuttaakin siltä, että tällaisten rajapintalähtöisten tai rajapintaistettujen tuotteiden suosio on kasvussa. Erityisesti ohjelmistokehittäjät suosivat näitä rajapintojen kautta hyödynnettäviä ratkaisuja, mutta markkinointiviestinnän henkilöille ne eivät välttämättä tarjoa tarpeellisia työkaluja ja käyttökokemusta.

Aiemmin julkaistussa artikkelissa Contentfulista on kerrottu paljon yleisiä periaatteita ja käytännön sovelluskohteita, jotka pätevät kaikkiin rajapintalähtöisiin sisällönhallintajärjestelmiin.

Selvitimme rajapintalähtöisten sisällönhallintajärjestelmien todellista käyttöä kaivamalla hieman dataa BuiltWith-palvelusta, joka kokoaa dataa webin teknologiaratkaisuista. Alla olevassa taulukossa on esitetty valikoitu otos tästä datasta peilaten suosituimpien rajapintalähtöisten sisällönhallintajärjestelmien käyttöä Pohjoismaissa.

CMSSuomi RuotsiNorjaTanskaYhteensä
Contentful3396011531731 266
Ghost119267145128659
Prismic922193957407
Sanity76255732991 162
DatoCMS721254778322
Strapi481266285321
Lähde: BuiltWith, otanta 16.12.2022

Muitakin rajapintalähtöisiä sisällönhallintajärjestelmiä toki käytetään, mutta näiden osuus on hyvin marginaalista. On myös todennäköistä, ettei BuiltWithin skanneri tunnista kaikkia mahdollisia tapauksia, mutta voimme olettaa, että suuruusluokka ja erityisesti käytettyjen tuotteiden väliset suhdeluvut ovat oikeansuuntaisia.

Contentful hallitsee, Sanity kasvattaa suosiotaan

Tämän otannan pohjalta Contentful on yleisimmin käytetty rajapintalähtöinen sisällönhallintajärjestelmä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Contentful onkin ollut jo pitkään tietynlainen edelläkävijä, innovoija ja ns. ajatusjohtaja markkinassa. He ovat saaneet Pohjoismaiden lisäksi merkittävän aseman myös kansainvälisissä vertailuissa. Contentfulin virallisiin partnereihin voi tutustua heidän sivustonsa partnerihakemiston avulla. Pohdintaa paikallisesta kumppanikentästä on esitetty myös aiemmin julkaistussa artikkelissa Contentfulin hyödyntäminen sisällönhallintajärjestelmänä.

Vastaavasti Norjassa norjalaislähtöinen Sanity on selkeä ykkönen. Sanity vaikuttaa olevan hyvässä nosteessa, joten on todennäköistä, että sen suosio tulee kasvamaan myös Suomessa. Sanityn keskeinen ero Contentfuliin on, että edustakerroksen eriyttämisen lisäksi myös sisällöntuotannon käyttöliittymät on eriytetty täysin varsinaisesta datasta, ja näin ollen sisällöntuottajien käyttökokemuksesta pystytään räätälöimään tarpeiden mukainen. Toki myös Contentful on matkan varrella kehittänyt sisällöntuotannon käyttökokemusta. Suomessa Sanitylla ovat tehneet toteutuksia ainakin Contrast sekä DK&A. Lisäksi Knowit Experiencellä on toimituskykyä myös suomalaisille asiakkaille.

Molempien, sekä Contentfulin että Sanityn, lisenssihinnoittelu on kevyempien ns. ”luottokorttiversioiden” osalta nähtävissä avoimesti toimijoiden sivustoilla. Mikäli asiakas tarvitsee ns. enterprise-tason palvelua, tarvitaan molempien tuotteiden osalta myös enterprise-/premium-tason lisenssi. Näiden laajempien lisenssimallien hintaluokka on useamman kymmenen tuhatta euroa vuodessa.

Sisällönhallintajärjestelmän valinta kannattaa tehdä huolellisesti

Erilaisia rajapintalähtöisiä sisällönhallintajärjestelmiä on tässä katsauksessa esiteltyjen vaihtoehtojen lisäksi monia muitakin ja kenttä on näiden osalta suhteellisen pirstaleinen. Vaikuttaakin siltä, että monessa tapauksessa päätöksen käytettävän sisällönhallintajärjestelmän osalta ovat tehneet ohjelmistokehittäjät. Tämä on tietyissä pistemäisissä tilanteissa täysin ok. On kuitenkin muistettava, että laajempien kokonaisuuksien yhteydessä rajapintalähtöiseen sisällönhallintajärjestelmään siirtyminen ei ole pelkästään CMS-valintakysymys, vaan ennen kaikkea arkkitehtuurivalinta. On myös täysin tapauskohtaista, onko edustakerros järkevää toteuttaa täysin räätälöitynä.

Webin teknologiat -katsauksessamme on otettu kantaa myös räätälöityihin toteutuksiin ja käytettyihin JavaScript-teknologioihin.

Trendinä kuitenkin on, että arkkitehtuurit rajapintaistuvat ja monikanavaisuus on yhä useammalle organisaatiolle aidosti relevanttia. Siinä mielessä pohdinta rajapintalähtöisen sisällönhallintajärjestelmän hyödyntämisestä on paikallaan. Tulee kuitenkin muistaa, että perinteisempien julkaisujärjestelmien markkinaosuus on edelleen merkittävä, ja että monelle tällainen vaihtoehto on edelleen huomattavasti järkevämpi ja kestävämpi valinta.

Seuraavassa taulukossa on esitetty valikoituja esimerkkejä julkaisujärjestelmien hyödyntämisestä Pohjoismaissa. Vaikka Pohjoismaiden luulisi olevan suhteellisen yhtenäisiä teknologiavalinnoissaan, ovat maakohtaiset erot huomattavia. Paikallisuus onkin yksi kriteeri, jota sisällönhallintajärjestelmäänsä pohtivien on syytä tarkastella.

CMSSuomiRuotsiNorjaTanskaYhteensä
WordPress121 656274 557103 960217 782717 955
Joomla!3 5006 6914 4459 23723 873
Drupal2 9783 1101 2925 79513 175
Liferay6172395832946
Episerver (nyk. Optimizely)2472 9024281903 767
Adobe Experience Manager962557196518
Umbraco6481841221743 468
Sitecore61159147454821
Lähde: BuiltWith, otanta 19.12.2022

Näitä lukuja ei tietenkään voi verrata täysin yhdenvertaisesti keskenään. Esimerkiksi järeämmillä kaupallisilla tuotteilla tehdyt sivustot ovat tyypillisesti erittäin laajoja ja monipuolisia kokonaisuuksia, kun taas kevyemmillä tuotteilla tehdyt sivustot voivat olla hyvinkin pienimuotoisia ja/tai kampanjaluonteisia toteutuksia.

On täysin tapauskohtaista, soveltuuko tilanteeseen parhaiten kaupallisesti lisensoitu julkaisujärjestelmä, avoimen lähdekoodin ratkaisu vai rajapintalähtöinen sisällönhallintajärjestelmä. Valinnan vaikutukset ovat kauaskantoisia, joten pohdinta kannattaa tehdä huolellisesti.

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.

Lue lisää aiheesta

Kysy lisää! Kaipaatko apua digihankkeen valmisteluun, suunnitteluun, kilpailutukseen tai läpivientiin? » Ota yhteyttä North Patroliin