Laurea-ammattikorkeakoulu on suunnitellut koulutuksilleen verkkokauppaa, jonka määrittelyssä North Patrol on ollut mukana.

Nyt Laurea on avannut kilpailutuksen, jossa etsitään kumppania verkkokaupan toteutukseen, tuki- ja ylläpitopalveluihin sekä jatkokehittämiseen.

Laurea-ammattikorkeakoulun strategisena tavoitteena on olla tulevaisuuden digitaalinen, ammatillista oppimista uudistava korkeakoulu, joka tarjoaa monimuotoisia, avoimia ja joustavia oppimisratkaisuja myös uudistuvan työelämän tarpeisiin. Laureassa on tunnistettu tarve lisätä muun kuin tutkintoon johtavan koulutuksen tarjontaa, jolla voidaan vastata yhteiskunnan jatkuvan oppimisen haasteeseen. Lisäksi tavoitteena on korkeatasoisten avointen digitaalisten opintojen määrän lisääminen ja niiden saatavuuden parantaminen.

Yhteistyössä North Patrolin kanssa Laurea on suunnitellut verkkokaupan koulutuksille, jotka eivät ole tutkintoon johtavia koulutuksia. Verkkokaupasta rakennetaan moderni, helppokäyttöinen ja houkutteleva verkkopalvelu, joka mahdollistaa Laurean laajan koulutustarjonnan esittämisen ja selaamisen.

Verkkokauppa palvelee ennen kaikkea potentiaalisia uusia Laurean koulutustuotteista kiinnostuneita asiakkaita, mutta myös Laurean nykyisiä opiskelijoita, tarjoten sekä maksullista että maksutonta koulutusta.

Uuden verkkokaupan toteuttamiseksi Laurea on avannut tarjouskilpailun yhteistyössä Hanselin kanssa.

Tutustu tarjouspyyntöön

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat luettavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelun kautta 17.3.2023 kello 12 saakka.

Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.

Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.