Tämä hakemisto koostaa yhteen Suomessa käytetyimmät julkaisujärjestelmät sekä verkkokauppa-alustat.

Hakemisto on jaettu kahteen osaan:

  1. Suomessa yleisesti käytetyt julkaisujärjestelmät ja verkkokauppa-alustat, joilla on Suomessa:
    • toteutettu runsaasti erilaisia verkkopalveluita,
    • useita toimittajakumppaneita, sekä
    • kymmenittäin teknisiä ja konsultatiivisia osaajia.
  2. Suomessa harvemmin käytetyt julkaisujärjestelmät ja verkkokauppa-alustat, joilla on tehty Suomessa verkkopalvelutoteutuksia, mutta joku tai jotkut osa-alueet edellä mainituista kriteereistä eivät täyty. Monet tämän kategorian tuotteet ovat silti erittäin kilpailukykyisiä ja tiettyihin erityistarpeisiin hyvin soveltuvia. Listalle pääsemisen minimikriteerinä pidetään noin 2 miljoonan euron vuosittaista liikevaihtoa kyseisen järjestelmän käyttöönottoihin ja jatkokehitykseen liittyen.

Esiteltävät teknologiaratkaisut on listattu aakkosjärjestyksessä. Hakemistoa päivitetään säännöllisesti. Viimeinen päivitys on tehty syyskuussa 2018. Mikäli sinulla on kysymyksiä tai kommentoitavaa hakemiston sisällöstä, niin otathan yhteyttä North Patroliin.


Suomessa yleisesti käytetyt julkaisujärjestelmät ja verkkokauppa-alustat

Drupal

Drupal on vakiinnuttanut asemansa Suomessa erittäin suosittuna avoimen lähdekoodin ratkaisuna. Sitä käytetään erityisesti räätälöityjen ja suhteellisen laajojen verkkopalveluiden toteutuksessa. Drupal soveltuu erityisen hyvin sisältövetoisiin palveluihin, joissa sisältöjen määrämuotoisuus on tärkeää.

Drupal nojaa vahvasti laajaan kehittäjäyhteisöönsä. Drupalin päälle on Suomessa toteutettu lukemattomia sivustoja niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin asiakkaille. Viime aikoina eniten huomiota ovat saaneet kaupunkien ja kuntien yhteistyönä syntyneet KADA-malli (Drupal 7) sekä Kuntaliiton hallinnoima Kunta.fi-malli (Drupal 8).

Lisämausteen yhteisövetoiseen Drupal-kenttään tuo yhdysvaltalainen Acquia, joka on kaupallistanut lisäosiaan ja palveluitaan Drupalin päälle.

Lue lisää:

Episerver

Kotimaansa Ruotsin lisäksi Episerver on saavuttanut vankan markkina-aseman myös meillä Suomessa ja se onkin kaupallisesti lisensoiduista julkaisujärjestelmistä kaikkein käytetyin. Alustaa hyödyntävät ennen kaikkea yksityisen sektorin toimijat, joiden verkkopalvelut ovat tyypillisesti suhteellisen laajoja ja monikielisiä. Episerverin vahvuuksia ovat mm. kieliversioiden ja personoitujen sisältöjen hallinta.

Kotimainen partneriverkosto on laaja ja julkaistuja verkkopalvelutoteutuksia on kymmenittäin. Viime aikoina Episerver on panostanut paljon myös verkkokauppaominaisuuksien kehittämiseen, mutta verkkokauppareferenssejä Episerverillä on toistaiseksi suhteellisen vähän.

Lue lisää:

Liferay

Liferay on Suomessa suosittu julkaisujärjestelmä ennen kaikkea julkishallinnossa. Esim. Valtorin hallinnoima valtionhallinnon Yhteinen Julkaisualusta YJA on Liferay-pohjainen ratkaisu. Liferaylla on tehty Suomessa isoja web-projekteja sekä erilaisia extranet-ratkaisuja ja muita kirjautumista vaativia asiointipalveluita. Näissä suhteellisen kompleksisissa skenaarioissa Liferay onkin parhaimmillaan – ei siis niinkään pelkkänä julkaisujärjestelmänä.

Liferay on Java-pohjainen portaalituote, josta on tarjolla sekä kaupallinen versio että avoimen lähdekoodin versio. Liferayn kaupallista versiota markkinoidaan ”Digital Experience Platformina” (aiemmin Liferay Portal Enterprise Edition, EE). Liferayn kaupalliseen versioon erikoistuneita toteuttajia on Suomessa kourallinen. Yhteisön käytössä on edelleen avoimen lähdekoodin Liferay Portal Community Edition (CE). Liferayn CE-versio saa päivitykset viivästettynä, joten siihen erikoistuneet kumppanit tarjoavat siihen tukipalveluita. Näitä kumppaneita on Suomessa runsaasti.

Lue lisää:

Magento

Magento hallitsee Suomessa keskikokoisten verkkokauppojen markkinaa. Toimittajakumppaneita on useita ja verkkokauppatoteutuksia on tehty paljon ennen kaikkea kuluttajakauppaan, mutta jonkin verran myös B2B-puolelle. Magento onkin panostanut B2B-kyvykkyyksien kehittämiseen viime aikoina.

Magento läpikävi hiljattain täydellisen uudelleenkoodauksen versiosta 1 versioon 2. Tällä hetkellä uudet projektit aloitetaan poikkeuksetta Magenton versiolla 2. Magento tarjoaa sekä kaupallista Magento Commercea (ennen Magento Enterprise Edition) että avoimen lähdekoodin Magento Open Sourcea (ennen Magento Community Edition).

Yhdysvaltalainen Adobe osti Magenton kesällä 2018. Tämän kaupan vaikutuksista Magenton tulevaisuuteen ei ole vielä tietoa.

Lue lisää:

SAP Hybris

Nykyään SAP:in omistama Hybris on järeiden verkkokauppa-alustojen ykkönen Suomessa. Tuote on erittäin kyvykäs ja se soveltuu parhaiten suhteellisen monimutkaisten B2B-kanavien alustaksi.

SAP-omistajuuden myötä Hybriksen tuotekehityksessä on painottunut integroitavuus muihin SAP:in tuoteperheen osiin. Hybris onkin nykyään brändätty SAP Commerce Cloudiksi. Tuote muodostaa usein ratkaisukokonaisuuden digimarkkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan työkalujen kanssa.

Hybriksellä ei ole Suomessa kovin montaa toimittajakumppania, mutta toimittajat ovat osaavia toimijoita, joilla on Hybriksestä paljon kokemusta.

Lue lisää:

Shopify

Kanadalainen Shopify on tällä hetkellä ”kuumin nousija” pienten kuluttajille suunnattujen verkkokauppojen alustana. Shopify haastaakin ennen kaikkea WooCommercen tässä markkinassa. Suomeen palvelu on rantautunut hiljattain, mutta kotimaisten osaajien määrä kasvaa koko ajan.

Shopify on kuukausimaksullinen SaaS-palvelu, jonka hinnoittelusta kerrotaan avoimesti Shopifyn sivustolla. Tuotekehitys on keskitettyä ja siihen myös panostetaan merkittävästi. Keskeisenä ideana Shopifyllä on palvelun käyttöönoton helppous ja nopeus. Vaikka Shopifyn voi ottaa käyttöön myös täysin itsenäisesti, suosittelemme käyttöönotossa ja konfiguroinnissa osaavan kumppanin hyödyntämistä.

Lue lisää:

WordPress

WordPress on Suomen ja koko maailman käytetyin julkaisujärjestelmä. Suomessa monet yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset sekä kunnat ja kaupungit ovat valinneet WordPressin julkisen verkkopalvelunsa alustaksi. Myös monet yksityisen sektorin toimijat, kuten mediatalot, hyödyntävät WordPressiä erityisesti silloin, jos verkkosivuston sisältövaatimukset ovat suhteellisen kevyitä ja pääpaino on visuaalisuudessa sekä alustan helppokäyttöisyydessä. WordPressillä tehdään määrällisesti paljon esim. kampanjasivustoja.

Avoimeen lähdekoodiin perustuvalla tuotteella on paljon kotimaisia toimittajakumppaneita sekä laaja kansainvälinen kehittäjäyhteisö, joka tuottaa erilaisia lisäosia yhteisön hyödynnettäväksi jatkuvasti. Tänä päivänä WordPressillä toteutetaan yhä laajempia ja monimutkaisempia sivustoja, ja WordPress voi hyvin toimia myös viestinnällisen intranetin alustana. Laajassa, mutta osaamiseltaan hieman kirjavassa kumppanikentässä kannattaa kumppanin valintaan kiinnittää erityistä huomiota.

WordPressin kylkeen saatava verkkokauppalaajennus WooCommerce on kasvattanut suosiotaan WordPressin suosion siivittämänä. WooCommerce soveltuu erityisesti pienten kuluttajaverkkokauppojen alustaksi. Itse kauppapaikkalaajennus on ilmainen, mutta kuten WordPressin tapauksessa muutenkin, on osa lisälaajennuksista maksullisia.


Suomessa harvemmin käytetyt julkaisujärjestelmät ja verkkokauppa-alustat

Adobe Experience Manager

Adobe on yhdysvaltalaislähtöinen nykyisin monella alueella toimiva ohjelmistoyritys, jonka laajaan tuotetarjoomaan kuuluu myös Adobe Experience Manager -julkaisujärjestelmä. AEM soveltuu ratkaisuksi ennen kaikkea suurten yritysten myynti- ja markkinointivetoisiin verkkopalvelukokonaisuuksiin, joissa olennaista on monipuolinen kieliversioiden ja personoitujen sisältöjen hallinta. Kotimaisia osaajia tuotteella lienee vain muutamia henkilöitä, eikä Suomessa tiettävästi ole yhtään AEM:aan erikoistunutta yritystä. Toki Suomessakin toimivien suurten IT- ja konsulttiyhtiöiden palveluksesta osaamista on saatavilla, mutta tämä osaaminen tulee muualta Euroopasta.

Lue lisää:

Concrete5

Concrete5 on PHP-pohjainen avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä, jolla on toteutettu myös Suomessa jonkin verran verkkopalveluita. Concrete5 kamppailee markkinassa ennen kaikkea WordPressiä vastaan, mutta on kumppanikentän osalta jäänyt selkeästi jälkeen. Kotimaisia kumppaneita löytyy vain muutamia, joista osa tekee nykyisin myös WordPressillä. Concrete5:lla on oma aktiivinen kannattajakuntansa, ja tietyt ominaisuudet, kuten käyttäjähallinta ja uudelleenkäytettävät sisältöelementit, ovat jopa WordPressiä edellä.

Lue lisää:

Contentful

Contentful on yleisin Suomessa käytetyistä sisällönhallintatuotteista, joilla ei hallita millään muotoa verkkopalvelun esityskerrosta, vaan ainoastaan sen sisältöjä. Pilvipalveluna tarjottavan ”content-as-a-service” -tuotteen hallitsemien sisältöjen käyttö perustuu täysin rajapintoihin ja näin ollen se on etenkin kehittäjien näkökulmasta erittäin joustava sisällönhallintaratkaisu. Suomessa on lukuisia Contentfulilla projekteja tehneitä toimistoja. Contentfulin rooli on kuitenkin tyypillisesti melko pieni, koska sitä käytetään eniten räätälöityjen web-sovellusten sisältöelementtien hallinnassa, eräänlaisena tukipalveluna räätälöidylle kokonaisuudelle. Isoja, sisältövetoisia verkkopalveluita ei Contentfulilla ole North Patrolin tietojen mukaan tehty.

Lue lisää:

Crasman Stage

Crasman on pitkän linjan kotimainen verkkopalvelutoimittaja, jonka oma tuote Crasman Stage on Suomessa jonkin verran käytetty julkaisujärjestelmä. Crasman Stagen yhteydessä tarjottava aineistonhallintaratkaisu Crasman Studio erottaa tuotteen edukseen markkinan muista toimijoista. Crasman Stagella tekee verkkopalvelutoteutuksia vain Crasman. Verkkokauppapuolella Crasman tarjoaa Crasman Stagen lisäksi Magento-toteutuksia.

Lue lisää:

Django CMS

Django CMS on avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä, joka on toteutettu Python-pohjaisen Django web frameworkin päälle. Django CMS:llä on toteutettu Suomessa yksittäisiä verkkopalveluita. Etenkin Pythonilla/Djangolla koodattavien räätälöityjen palveluiden yhteydessä Django CMS voi olla perusteltu ratkaisu. Python/Django-osaajia on Suomessa joitain kymmeniä.

Lue lisää:

eZ Platform

eZ on norjalainen yritys, joka yhdistää tarjoomassaan avoimen lähdekoodin alustan sekä sen päälle toteutetut kaupalliset sovellusosat ja tukipalvelut. Avoimen lähdekoodin sisällönhallinta-alusta eZ Platform (ennen eZ Publish) pohjautuu Symfony PHP frameworkiin. Kaupallinen tuotepaketti on nimeltään eZ Platform Enterprise Edition. eZ Platform soveltuu ennen kaikkea monikielisiin ja sisältövetoisiin verkkopalvelukokonaisuuksiin. Suomessa on muutamia eZ:n tuotteilla verkkopalveluita toteuttaneita toimistoja. Uudella eZ Platformilla Enterprise Editionilla ei tiettävästi ole vielä tehty laajoja verkkopalvelukokonaisuuksia Suomessa.

Lue lisää:

HubSpot

Yhdysvaltalainen HubSpot on merkittävä toimija ennen kaikkea markkinoinnin automaation saralla. Tyypillisesti HubSpotia hyödynnetään muiden CMS-työkalujen rinnalla, mutta tuote sisältää myös oman sisällönhallintatyökalunsa verkkojulkaisua varten. HubSpotin sisällönhallintatyökalun päälle tehtyjä kampanjasivustoja on Suomessa paljon, mutta tiettävästi yhtään laajempaa verkkopalvelukokonaisuutta ei ole Suomessa tehty pelkästään HubSpotin sisällönhallintatyökalujen varaan. HubSpot-konsultointia ja digimarkkinointiratkaisuja toteuttavia toimistoja on Suomessa useita kymmeniä.

Lue lisää:

IBM

IBM on globaali toimija, jonka kattavaan tuote- ja palvelutarjoomaan kuuluvat myös verkkokauppa- ja sisällönhallintaratkaisut. Tänä päivänä IBM on brändännyt tuotteensa Watson-tuoteperheen alle. Verkkojulkaisukyvykkyydet kulkevat nimellä IBM Watson Content Hub ja verkkokauppa-alusta on nimeltään IBM Watson Commerce. Varsinkin verkkokauppatuotteen aiempaa versiota, IBM WebSphere Commercea, käytetään jonkin verran myös Suomessa. IBM Watson Content Hubilla ei ole tiettävästi tehty yhtään laajamittaista toteutusta Suomessa. IBM:n kumppanikenttä on Suomessa varsin ohut, nojaten pääosin yhteen integraattorikumppaniin.

Lue lisää:

Intershop

Intershop on pitkän linjan saksalainen verkkokauppa-alusta, jonka päälle on toteutettu myös Suomessa muutamia verkkokauppoja. Intershop voi toimia verkkokauppa-alustana sekä B2B- että B2C-skenaarioissa. Kotimaisten kumppaneiden Intershop-kokemus on kovin kapea, rajoittuen muutamaan projektiin.

Lue lisää:

Joomla!

Joomla! on PHP-pohjainen avoimen lähdekoodin CMS-tuote, jonka suosio perustuu ennen kaikkea laajaan ja aktiiviseen kehittäjäyhteisöön. Joomlaan on saatavilla tuhansia laajennusosia, joista osa on maksullisia. Suomessa (ja myös maailmalla) WordPressin suosio on heikentänyt Joomlan asemaa merkittävästi viime vuosina. Suomessa on muutamia pieniä digitoimistoja, jotka vielä tekevät Joomlalla, mutta moni näistäkin tekee myös WordPressillä nykyisin.

Lue lisää:

Kentico

Kentico on alunperin Tsekeissä kehitetty .NET-pohjainen CMS-ratkaisu. Julkaisujärjestelmän ympärille on koottu erilaisia tuotteistettuja paketteja, joten alkuun pääsee hyvinkin kevyellä vaihtoehdolla. EMS-paketti puolestaan sisältää myös verkkokauppa- ja digimarkkinointikyvykkyyksiä. Julkaisujärjestelmäkokonaisuuden lisäksi Kentico tarjoaa pilvipalveluna ns. ”headless CMS” -sisällönhallintaratkaisua Kentico Cloudia. Suomessa ei ole nykyisin Kenticoon erikoistuneita kumppaneita.

Lue lisää:

Liana (ent. Koodiviidakko)

Liana on katsauksemme toinen täysin suomalainen toimija. He kehittävät ja ylläpitävät itse omaa tuoteperhettään, johon kuuluvat mm. julkaisujärjestelmä Sivuviidakko, verkkokauppa-alusta ViidakkoStore sekä sähköpostimarkkinointityökalu Postiviidakko. Liana on partneroitunut aktiivisesti mm. mainostoimistojen kanssa, mutta käytännössä Liana toteuttaa itse kaikki järjestelmän päälle tehtävät sivustot. Sivuviidakolla julkaistaan uusia sivustoja säännöllisesti.

Lue lisää:

Oracle

Oracle on IBM:n ohella toinen kansainvälinen jättiläinen, jolla on tarjoomassaan valtavasti erilaisia tuotteita ja palveluita. Verkkosisällönhallinnan osalta Oraclen ratkaisu on tänä päivänä nimeltään Oracle Content and Experience Cloud. Verkkokaupan alustaratkaisu on puolestaan Oracle Commerce Cloud. Suomessa on vielä joitakin isoja asiakkaita, joiden verkkopalvelukokonaisuus on toteutettu vanhemmalla Oracle WebCenter Sites -ratkaisulla. Oraclen web-julkaisu- ja verkkokauppatuotteita osaavia kehittäjiä on Suomessa nykyisin varsin vähän, korkeintaan muutamia kymmeniä. Isoilta integraattoreilta löytyy toki osaajia Suomen ulkopuolelta.

Lue lisää:

SDL Tridion

SDL on iso kansainvälinen toimija, joka keskittyy ennen kaikkea käännös- ja lokalisointityökaluihin sekä sisällönhallinnan ratkaisuihin. Yksi sisältöjenhallinnan ratkaisuista on verkkojulkaisujärjestelmä SDL Tridion Sites. Tuote on puolestaan osa SDL Tridion DX -kokonaisuutta, joka yhdistää verkkojulkaisukyvykkyydet ja strukturoidun dokumenttien hallinnan. Suomessa on muutamia isoja asiakkaita, jotka käyttävät SDL Tridionia verkkopalveluidensa alustana, mutta käytännössä uusimmat toteutukset on tehty Suomen ulkopuolella. Suomessa ei ole kumppaneita SDL Tridionille.

Lue lisää:

Sitecore

Tanskalaislähtöinen Sitecore on Adoben ohella yksi isoimmista CMS-markkinan kaupallisista pelureista, joiden tuotteelle löytyy integraattoreita ympäri maailmaa.  Sitecore DXP on tehty erityisesti laajojen myynti- ja markkinointivetoisten sivustojen alustaksi. Suomessa alustalla on tehty jonkin verran verkkopalvelutoteutuksia, mutta kumppanikenttä on varsin kapea. Suomessa on Sitecore-osaajia korkeintaan muutamia kymmeniä, ja kumppaniyrityksillä on vain muutamia referenssejä per kumppani. Sitecoreen rakennettu verkkokauppakyvykkyys on ollut saatavilla pari vuotta, mutta Suomessa ei ole tästä tiettävästi yhtään referenssitoteutusta.

Lue lisää:

Sitefinity

Sitefinity on alunperin bulgarialaisen Telerikin kehittämä ja nykyään yhdysvaltalaisen Progressin omistama julkaisujärjestelmätuote. Suomessa alustalla on tehty jonkin verran verkkopalvelutoteutuksia ja osa näistä on hyvinkin merkittävän kokoisia. Kumppanikenttä on tosin kaventunut viime vuosina. Sitefinityllä on muutamia kumppaneita, joilla on kokemusta alustasta, mutta merkittävimmät referenssit ovat yhden kumppanin toteuttamia.

Lue lisää:

Umbraco

Tanskalainen Umbraco on .NET-pohjainen avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä. Itse CMS on ladattavissa ilmaiseksi, mutta perustuotteen päälle Umbraco tarjoaa erilaisia maksullisia lisäosia ja palvelupaketteja. Pohjoismaista, ennen kaikkea Tanskasta, löytyy paljon Umbraco-toteutuksia, mutta Suomessa Umbraco-pohjaisten verkkopalvelujen sekä teknisten osaajien määrä on hyvin pieni. Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtään Umbracoon erikoistunutta digitoimistoa.

Lue lisää:

Hakemiston ylläpitäjä

North Patrol on järjestelmätoimittajista ja digitoimistoista riippumaton konsulttiyhtiö, joka auttaa asiakkaita valmistelemaan verkkopalveluhankkeita, valitsemaan teknologiat ja kilpailuttamaan sopivimmat kumppanit.

North Patrol ei osallistu teknisiin toteutuksiin, eikä North Patrolin kautta voi hankkia teknisiä toteutusresursseja. North Patrol ei myöskään tarjoa konsultointipalveluitaan järjestelmätoimittajille eikä integraattoreille.

Lue lisää: northpatrol.fi