Tämä hakemisto koostaa yhteen Suomessa käytetyimmät julkaisujärjestelmät sekä verkkokauppa-alustat. Hakemisto on jaoteltu kolmeen kategoriaan:

  1. Markkinajohtajat, jotka ovat vakiinnuttaneet asemansa Suomessa, ja joilla toteutetaan jatkuvasti uusia verkkopalveluja.
  2. Vahvimmat haastajat, joiden suosio Suomessa on kasvussa, joilla on potentiaalia kasvattaa markkinaosuuttaan Suomessa, tai jotka ovat vakiintuneita vaihtoehtoja tietyillä ratkaisualueilla.
  3. Muut alustaratkaisut, joita käytetään Suomessa jonkin verran, mutta joiden asema Suomessa on edellisiä vaihtoehtoja heikompi tai suosio on laskusuunnassa.

Näiden kategorioiden sisällä esiteltävät teknologiaratkaisut on listattu aakkosjärjestyksessä.

Kategoriajako perustuu kokemuksemme ja markkinatuntemuksemme lisäksi tekemiimme datakatsauksiin, joissa on selvitetty mitä alustoja kotimaiset organisaatiot hyödyntävät. Muitakin alustaratkaisuja Suomessa toki hyödynnetään, mutta tässä hakemistossa keskitytään vain yleisimmin käytettyihin. Tarkemmin eri toimialojen toimijoiden ratkaisuista voit lukea datakatsauksistamme:

Hakemistoa päivitetään säännöllisesti. Viimeinen laajempi päivitys on tehty kesäkuussa 2021.


Northpatrol-tiimi-coverNorth Patrol: Digitaalisen onnistumisen konsultti

Muotoilemme ideoista vision ja palvelukonseptin, löydämme parhaat arkkitehtuuri- ja teknologiaratkaisut, suunnittelemme toimivan käyttökokemuksen ja kilpailutamme ihannekumppanin toteutustyöhön. Kevennämme taakkaasi, eliminoimme riskejäsi, suojelemme budjettiasi ja huolehdimme siitä, että pääset eteenpäin.

Ota yhteytttä, niin keskustellaan tarkemmin!


Markkinajohtajat

Seuraavat julkaisujärjestelmät sekä verkkokauppa-alustat ovat laajalti käytettyjä ratkaisuja, ja ne ovat vakiinnuttaneet asemansa Suomessa. Nämä alustat tulevat fasilitoimissamme kilpailutuksissa meille vastaan säännöllisesti. Myös datakatsauksemme vahvistavat näiden alustojen vahvaa markkina-asemaa. Kyseisillä alustoilla on toteutettu runsaasti erilaisia verkkopalveluita ja vaikuttaa siltä, että kotimainen asiakaskunta luottaa näihin valintoihin myös jatkossa. Kyseisillä alustoilla on useita toimittajakumppaneita sekä kymmenittäin teknisiä ja konsultatiivisia osaajia.

Drupal

Valittaessa avoimeen lähdekoodiin perustuvaa julkaisujärjestelmää, on Drupal hyvin usein varteenotettava vaihtoehto. Pohjoismaista eritoten Suomessa Drupal on vakiinnuttanut asemansa yhtenä suosituimmista ratkaisuista. Alustalla on Suomessa toteutettu lukemattomia sivustoja niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin asiakkaille. Drupal nojaa vahvasti laajaan kehittäjäyhteisöönsä, joka tuottaa erilaisia lisäosia yhteisön hyödynnettäväksi jatkuvasti.

Drupal on suosittu julkaisujärjestelmä niin yrityksissä kuin myös kunnissa ja oppilaitoksissa.

Drupalia käytetään tyypillisesti suhteellisen laajojen verkkopalveluiden toteutuksessa, joihin sisältyy usein myös joitain räätälöintitarpeita. Drupal soveltuu erityisen hyvin sisältövetoisiin palveluihin, joissa sisältöjen määrämuotoisuus on tärkeää ja sisältöjen luokittelutiedot ovat merkittävässä roolissa. Alustaa käytetäänkin jonkin verran myös ns. headless-skenaarioissa pelkkänä sisältövarastona.

Drupalin versiopäivitykset ja eri versioiden tuen loppuminen ovat aiheuttaneet hieman hämmennystä. Tällä hetkellä asiakaskunnan käytössä olevat pääversiot ovat 7, 8 ja 9. Näistä uusin pääversio, Drupal 9, on ehdottomasti se versio, jolla uudet projektit kannattaa tänä päivänä toteutttaa. Drupal 8:n tuki on loppumassa marraskuussa 2021. Vastaavasti 7-version tukea on pidennetty koronatilanteen vuoksi marraskuuhun 2022 asti. Päivityspolun osalta päivittäminen Drupal 7:sta seuraavaan versioon on todella työlästä. Vastaavasti päivitys versiosta 8 versioon 9 sujuu huomattavasti jouhevammin.

Lisämausteen yhteisövetoiseen Drupal-kenttään tuo yhdysvaltalainen Acquia, joka on kaupallistanut lisäosiaan ja palveluitaan Drupalin päälle. Suomessa tosin Acquian palveluita on hydöynnetty vain muutamassa yksittäistapauksessa.

Drupalin keskeiset kilpailijat Suomessa: WordPress ja kaupallisesti lisensoidut tuotteet.

Magento (ml. Adobe Commerce Cloud)

Nykyään Adoben omistama Magento hallitsee Suomen verkkokauppamarkkinaa ja on myös kansainvälisesti erittäin korkealle noteerattu verkkokauppa-alusta. Magento-pohjaisia verkkokauppatoteutuksia on tehty paljon, erityisesti kuluttajaverkkokauppaan, mutta viime aikoina on julkaistu myös useita Magentolla toteutettuja B2B-verkkokauppoja. Kyvykkäitä toimittajakumppaneita alustalle on useita.

Tutustu datakatsaukseemme kotimaisten verkkokauppojen teknologiaratkaisuista, jonka mukaan Magento on ylivoimaisesti suosituin verkkokauppa-alusta Suomessa.

Magentosta tulee huomioida erityisesti se, että tarjolla on kolme toisistaan jonkin verran poikkeavaa versiota. Adobe Commerce Cloud on Adoben hallinnoimassa pilviympäristössä toimiva ratkaisu, jonka lisenssimalliin kuuluu suoraan myös käyttöpalveluympäristön hallinta, päivitykset ja monitorointi. Magento Commerce on toinen kaupallisesti lisensoitu Magento-versio, joka puolestaan hallinnoidaan toimittajakumppanin parhaaksi katsomassa käyttöpalveluympäristössä, josta toimittajakumppani vastaa. Kolmas Magento-versio on avoimen lähdekoodin Magento Open Source. Avoimen lähdekoodin versiosta on huomioitava, että kehitys on pitkälle yhteisövetoista, ja että sen valmisominaisuudet laahaavat kaupallisten versioiden perässä.

Adoben kehityspanostukset kohdistuvat erityisesti kaupalliseen Adobe Commerce Cloudiin. Myös lisenssimalli houkuttelee asiakkaan valitsemaan mieluummin Adobe Commerce Cloudin kuin ”pelkän” Commerce-version. Avoimen lähdekoodin Magento Open Source on edelleen olemassa, mutta sen tulevaisuus on pitemmällä aikajänteellä tarkasteltuna hieman hämärän peitossa.

Magenton keskeiset kilpailijat Suomessa: Suuremmissa B2B-hankkeissa SAP Commerce Cloud, pienemmissä kuluttajakaupoissa WooCommerce ja Shopify.

Lue lisää:

Optimizely (ent. Episerver)

Pohjoismaiden suosituin kaupallisesti lisensoitu julkaisujärjestelmä Episerver tunnetaan nykyään nimellä Optimizely. Nimenmuutoksen taustalla on hiljattain tehty yrityskauppa, jossa Episerver osti Optimizely-nimisen yhtiön ja nyt koko firma uudelleenbrändätään tällä nimellä. Jo valmiiksi kattava kokonaisuus täydentyy Optimizelyn myötä (nimensä mukaisesti) optimointi- ja testauskyvykkyyksillä.

Episerver on onnistunut saavuttamaan vankan markkina-aseman Suomessa. Paikallinen partneriverkosto on laaja ja julkaistuja verkkopalvelutoteutuksia on kymmenittäin. Pohjoismaista ainoastaan Tanskassa se ei ole kaupallisten järjestelmien osalta kaikkein käytetyin.

Tutustu datakatsaukseemme, jossa vertaillaan julkaisujärjestelmien markkinaosuuksia Pohjoismaiden suurimmissa yrityksissä.

Alustaa hyödyntävät ennen kaikkea yksityisen sektorin toimijat, jotka panostavat vahvasti digitaalisiin kanaviin ja digimarkkinointiin. Alustalla toteutetut verkkopalvelut ovat tyypillisesti suhteellisen laajoja ja monikielisiä. Tuotteen vahvuuksia ovat mm. kieliversioiden ja personoitujen sisältöjen hallinta, sekä sisällöntuotannon miellyttävyys.

Optimizely/Episerver on hiljattain laajentanut lähestymistään kokonaisvaltaisemmaksi toimijaksi. Kaikki uudet asiakkaat ohjataan nykyään heidän itse hallinnoimaansa pilvipalveluun, joten heidän roolinsa on laajentunut myös ympäristön hallinnoijaksi. Lisäksi Optimizely/Episerver hankki itselleen jo hieman aiemmin yrityskauppojen kautta Idion (personointia) sekä Insite Softwaren (B2B-verkkokauppa). Ominaisuusmielessä nykyisen Optimizelyn tuotepaletti vaikuttaakin todella kiinnostavalta.

Optimizelyn/Episerverin keskeiset kilpailijat Suomessa: Sitecore, Sitefinity ja avoimen lähdekoodin Drupal.

WordPress (ml. WooCommerce)

Verkkosivustojen lukumäärällä mitattuna WordPress on ylivoimaisesti Suomen, ja itse asiassa koko maailman, käytetyin julkaisujärjestelmä. Suosio on tasaisen vahvaa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla toimialasta riippumatta. WordPressin menestystä siivittävät ennen kaikkea sen helppokäyttöisyys ja edullisuus verrattuna moneen muuhun alustaan.

WordPress on erittäin suosittu julkaisujärjestelmä lähes kaikilla toimialoilla. Voit tutustua kaikkiin datakatsauksiimme, joissa useassa WordPress on suosituin tai yksi suosituimmista alustoista.

Avoimeen lähdekoodiin perustuvalla tuotteella on paljon kotimaisia toimittajakumppaneita sekä laaja kansainvälinen kehittäjäyhteisö, joka tuottaa erilaisia lisäosia yhteisön hyödynnettäväksi jatkuvasti. Lisäosia on valtavasti ja toimittajakumppaneita on lukuisia, mutta näihin molempiin liittyy myös tiettyä kirjavuutta. Elinkaareltaan kestävien lisäosien sekä soveltuvan toimittajakumppanin valintoihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

WordPress on parhaimmillaan tilanteissa, joissa verkkosivuston sisältövaatimukset ovat suhteellisen kevyitä ja pääpaino on visuaalisuudessa. Alustalla tehdään kuitenkin päivä päivältä yhä laajempia ja monimutkaisempia toteutuksia, joten tänä päivänä WordPress soveltuukin hyvin monenlaiseen tarpeeseen. Tämä toki edellyttää kokenutta ja osaavaa toimittajakumppania. WordPressille on helppo ennustaa menestystä myös tulevaisuudessa.

WordPressin kylkeen saatava verkkokauppalaajennus WooCommerce on kasvattanut suosiotaan WordPressin suosion siivittämänä. WooCommerce soveltuu erityisesti pienten kuluttajaverkkokauppojen alustaksi. Itse kauppapaikkalaajennus on ilmainen, mutta kuten WordPressin tapauksessa muutenkin, on osa lisälaajennuksista maksullisia. Suoraan parilla klikkauksella sivusto tai verkkokauppa ei synny, vaan projektit ovat aina asiakaskohtaisia toteutuksia.

WordPressin keskeiset kilpailijat Suomessa: Drupal, Contentful sekä kotimaiset tuotteet.

Takaisin sivun alkuun


Northpatrol-tiimi-pieniNorth Patrol: Varmistamme digihankkeesi onnistumisen!

Kaipaatko apua digihankkeen valmisteluun, suunnitteluun, kilpailutukseen tai läpivientiin?

Jos et tiedä, mistä digihankkeesi lähtisi liikkeelle tai mitä tekisit seuraavaksi, ota yhteyttä!


Vahvimmat haastajat

Merkittävimpiä haastajia edellä mainituille julkaisujärjestelmille ja verkkokauppa-alustoille ovat tuotteet ja teknologiat, joiden suosio Suomessa on kasvussa, tai jotka ovat vakiintuneita vaihtoehtoja tietyillä ratkaisualueilla.

Contentful

Contentful on sisällönhallintatuote, joilla ei hallita millään muotoa verkkopalvelun esityskerrosta, vaan ainoastaan sen sisältöjä. Pilvipalveluna tarjottavan ratkaisun sisältöjä hyödynnetään täysin rajapintojen avulla ohjelmistokehittäjien toimesta. Contentfulia ja vastaavia API-vetoisia ratkaisuja hyödynnetään lähinnä yksittäisissä täsmätarpeissa, joissa esityskerroksen täydellinen räätälöinti on tarpeen halutun asiakaskokemuksen aikaansaamiseksi.

Vaikka muitakin vastaavia ratkaisuja on olemassa, on Contentful näistä suosituin. Tämä johtunee osin heidän asemastaan tietynlaisena edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä. Nykyään Contentfulilla on paikallinen edustus myös Suomessa.

HubSpot

HubSpot on suosittu vaihtoehto markkinoinnin automaation työkaluna. SaaS-ratkaisuksi paketoidussa kokonaisuudessa viehättää sen vaivattomuus. Hinnoittelu on selkeää, ominaisuudet suhteellisen kattavat ja lisäksi HubSpotiin on sisäänrakennettuna CRM-ratkaisu. HubSpot tarjoaa mahdollisuuksia asiakkuuden elinkaaren eri vaiheiden hallintaan.

Tyypillisesti HubSpotia hyödynnetään muiden CMS-työkalujen rinnalla, mutta tuote sisältää myös oman sisällönhallintatyökalunsa verkkojulkaisua varten. Suomessa onkin jonkin verran sivustoja, jotka on toteutettu täysin HubSpotin avulla. HubSpot-konsultointia ja digimarkkinointiratkaisuja toteuttavia toimistoja on Suomessa useita kymmeniä.

HubSpotin keskeiset kilpailijat Suomessa: Julkaisujärjestelmistä WordPress, markkinoinnin automaation saralla ja CRM-ratkaisuina useita.

Lue lisää:

Liferay

Liferay on Suomessa suosittu julkaisujärjestelmä ennen kaikkea julkishallinnossa, mutta sen suosio on hieman hiipumassa. Moni valtion virasto ja laitos hyödyntää Valtorin hallinnoiman Yhteisen Julkaisualustan (YJA) ansiosta Liferayta, mutta useat näistä organisaatioista pohtivat tulevaisuuden ratkaisunaan muitakin vaihtoehtoja. Yksityisellä sektorilla uusia Liferay-projekteja ei ole vähään aikaan nähty.

Alusta on sinänsä kyvykäs ja sillä on tehty Suomessa isoja web-projekteja sekä erilaisia extranet-ratkaisuja ja muita kirjautumista vaativia asiointipalveluita. Näissä suhteellisen kompleksisissa skenaarioissa Liferay onkin parhaimmillaan – ei siis niinkään pelkkänä julkaisujärjestelmänä.

Liferayn keskeiset kilpailijat Suomessa: Drupal, Episerver ja räätälöidyt ratkaisut.

Lue lisää:

Räätälöidyt ratkaisut

Räätälöidyillä ratkaisuilla on itsessään pitkät perinteet, mutta nyt räätälöintiä hyödynnetään erilaisissa konteksteissa laajemmin kuin kenties koskaan aikaisemmin. Tähän vaikuttavat monet asiat, mutta erityisesti rajapintojen ja arkkitehtuurien kehittyminen on mahdollistanut aiempaa monipuolisemmat räätälöintimahdollisuudet. Myös pilvi-infrastruktuurin kehittyminen Amazonin, Goolgen ja Microsoftin johdolla, ja sen yleistyminen – tai oikeastaan hyväksyminen – on vauhdittanut räätälikehitystä.

Räätälöityjä ratkaisuja tehdään tyypillisesti seuraaviin, hieman toisistaan poikkeaviin skenaarioihin:

  • Verkkopalvelu tai yksittäinen asiointiprosessi, jolloin taustalla on rajapitaistettu sisällönhallintajärjestelmä, kuten Contentful. Tällöin edustakerros ja siihen liittyvä mahdollinen toimintalogiikka räätälöidään.
  • Verkkokauppa, jolloin taustalla on verkkokauppamoottorina joku valmistuote, kuten Magento. Tällöin edustakerros on räätälöity, mutta verkkokaupan toimintalogiikka on pääosin verkkokauppamoottorin vastuulla.
  • Verkkokauppa, joka on toteutettu räätälöidysti taustalla toimivan toiminnanohjausjärjestelmän päälle.

Oikein sovellettuna räätälöinti on ehdottomasti järkevää, mutta läheskään kaikkea ei kannata alkaa räätälöimään. Monessa tapauksessa paras ratkaisu on jollain tavalla hybridimalli, jossa hyödynnetään sekä valmistuotteita että räätälöintiä.

Räätälöidyn ratkaisun keskeisin ”kilpailija” on julkaisujärjestelmä- tai verkkokauppa-alustavetoinen toteutus.

Salesforce Commerce Cloud

Salesforce on kansainvälinen jättiläinen, jonka laajaan tuotetarjoomaan kuuluu myös verkkokaupparatkaisuja. Salesforcella on itse asiassa erilliset tuotteet kuluttajakauppaan sekä B2B-kauppaan. Molemmat näistä tuotteista on hankittu yritysostojen avulla.

Salesforcella on vahva asema suomalaisten yritysten CRM-ratkaisuna, mutta verkkokauppapuoli ei ole vielä lähtenyt vastaavaan lentoon. Toimittajakenttä ei jostain syystä ole pystynyt tai halunnut laajentaa CRM-tekemistään verkkokauppojen puolelle. Sinänsä tämä olisi luonteva kehityssuunta, joten Salesforcen verkkokaupparatkaisut omaavat potentiaalia markkinaosuuden kasvattamisessa.

SAP Commerce Cloud (SAP Hybris)

SAP Commerce Cloud (entinen SAP Hybris) raskaan sarjan verkkokauppa-alusta, joka soveltuu erityisesti monimutkaisten B2B-kanavien alustaratkaisuksi. SAP Commerce Cloudilla ei toteuteta lukumääräisesti kovin montaa uutta verkkokauppaa vuosittain, mutta uusia toteutuksia syntyy tasaisesti ja voidaankin olettaa, että kompleksisempiin skenaarioihin SAP Commerce Cloud on erinomainen vaihtoehto myös jatkossa. Myös toimittajakumppaneiden lukumäärä Suomessa on rajallinen, mutta nämä kumppanit ovat osaavia toimijoita, joilla on alustasta paljon kokemusta.

SAP Commerce Cloud sopii parhaiten yrityksille, joilla on jo SAP:in ERP-järjestelmä käytössään, mutta tuotteen integroitavuus on hyvällä tasolla myös muiden toimittajien järjestelmiin. SAP puolestaan promoaa Commerce Cloudia osana suurempaa tuoteperhekokonaisuutta, johon kuuluu myös mm. myynnin, markkinoinnin sekä asiakaspalvelun ratkaisuja.

SAP Commerce Cloudin keskeiset kilpailijat Suomessa: Magento ja Salesforce Commerce Cloud.

Sitefinity

Sitefinity on alunperin bulgarialaisen Telerikin kehittämä ja nykyään yhdysvaltalaisen Progressin omistama julkaisujärjestelmätuote. Suomessa alustalla on tehty jonkin verran verkkopalvelutoteutuksia ja osa näistä on hyvinkin merkittävän kokoisia. .NET-pohjaisena tuotteena Sitefinity soveltuu hyvin Microsoft-pohjaisiin ympäristöihin.

Optimizelyn (Episerver) panostaessa erityisesti suurasiakkaisiin ja Pohjois-Amerikan markkinoille on Suomessa ja muillakin pienemmillä markkina-alueilla kaupallisesti lisensoidun julkaisujärjestelmän mentävä aukko. Sitefinityllä on potentiaalia osua tähän markkinarakoon.

Shopify

Shopify on noussut suosituksi kuluttajaverkkokauppojen alustaksi niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Kansainvälisesti katsoen kasvu on ollut viime vuosien aikana suorastaan räjähdysmäistä ja Suomessakin Shopify on saanut vankan jalansijan markkinasta.

Shopify on kuukausimaksullinen SaaS-palvelu, jonka tuotekehitys on keskitettyä ja siihen myös panostetaan merkittävästi. Keskeisenä ideana Shopifyllä on palvelun käyttöönoton helppous ja nopeus. Shopify tarjoaa myös laajempaa Shopify Plus -ratkaisuaan yrityskäyttöön, jossa on peruspakettia kattavammat mahdollisuudet verkkokaupankäyntiin ja räätälöintiin.

Shopifyn keskeiset kilpailijat Suomessa: WooCommerce sekä kotimaiset verkkokauppa-alustat.

Lue lisää:

Takaisin sivun alkuun


Muut alustaratkaisut

Muut alustaratkaisut ovat julkaisujärjestelmiä ja verkkokauppa-alustoja, joita käytetään Suomessa jonkin verran, mutta joille ei ole vakiintunut laajaa markkinaosuutta tai kumppanikenttää. Tähän kategoriaan kuuluu sekä kansainvälisen mittapuun mukaan hyvinkin kyvykkäitä tuotteita sekä vastaavasti täysin kotimaisia tuotteita, joiden olemassaolo nojaa täysin yksittäiseen toimijaan. Osan tuotteista tulevaisuudennäkymät vaikuttavat lupaavilta, kun taas osa ratkaisuista on auttamatta elinkaarensa ehtoopuolella. Erilaisten vaihtoehtojen kirjo onkin hyvin laaja.

Aiempaan katsaukseemme verrattuna olemme pudottaneet hakemistosta kokonaan pois seuraavat tuotteet: Django CMS, eZ Platform, Kentico ja Oracle. Näillä ei yksinkertaisesti ole tehty riittävän montaa verkkopalvelutoteutusta Suomessa.

Abako Stato

Abako Oy:n kehittämän Staton historia ulottuu parinkymmenen vuoden taakse. Abako itse markkinoi Statoa digitalisaatioalustana, joka soveltuu vaativien verkkopalveluiden ja tietojärjestelmien kehitysalustaksi. Statoa käyttävät julkaisujärjestelmään lähinnä tietyt valtion virastot ja laitokset.

Lue lisää:

Adobe Experience Manager

Adobe on monialainen ohjelmistoyritys, jonka laajaan tuotetarjoomaan kuuluu myös Adobe Experience Manager -julkaisujärjestelmä (AEM). Alusta on ollut vuosia kansainvälisten vertailujen kärjessä ja se soveltuu ratkaisuksi ennen kaikkea suurten yritysten myynti- ja markkinointivetoisiin verkkopalvelukokonaisuuksiin.

Clover Shop

Clover Shop on kotimainen verkkokauppaohjelmisto. Lisensointimalli perustuu kuukausiveloitukseen valitun tason mukaisesti. Hieman erikoista mallissa on se, että asiakas joutuu erikseen ostamaan soveltuvan hosting-palvelun Clover Shop -installaatiota varten, eli tätä ei ole sisällytetty palvelupakettiin.

Lue lisää:

Concrete5

Concrete5 on PHP-pohjainen avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä, jolla on toteutettu Suomessa jonkin verran verkkopalveluita. Oppilaitosten alustaratkaisuna se on jopa suhteellisen yleinen, mutta toteutuksia löytyy julkisen sektorin lisäksi myös yritysmaailmasta.

Lue lisää:

Crasman Stage

Crasman on pitkän linjan kotimainen verkkopalvelutoimittaja, jonka oma tuote Crasman Stage on Suomessa jonkin verran käytetty julkaisujärjestelmä. Crasman Stagen yhteydessä tarjottava aineistonhallintaratkaisu Crasman Studio erottaa tuotteen edukseen markkinan muista toimijoista.

Lue lisää:

ePages

ePages on lähtökohtaisesti pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettu verkkokauppa-alusta, mutta Suomessa myös suhteellisen suuret yritykset käyttävät sitä. Suomessa ePagesin markkinaosuutta kannattelee hyvin pitkälle Vilkas, joka on tuotteistanut oman verkkokaupparatkaisunsa ePagesin päälle.

Lue lisää:

Flowvy

Flowvy on kotimainen monikanavaratkaisu, jossa verkkokauppa on vain yksi osa laajempaa kokonaisuutta. Muita kokonaisuuden keskeisiä osia ovat kassajärjestelmä sekä toiminnanohjausjärjestelmä.

Lue lisää:

  • Alustan virallinen sivusto: Flowvy

IBM

Vaikka IBM:n ratkaisuja hyödynnetään Suomessa vielä jonkin verran, ei sitä käsitellä tässä hakemistossa. IBM luopui käytännössä kaikista verkkopalveluihin liittyvistä tuotteistaan myymällä ratkaisunsa HCL Technologiesille sekä Centerbridge Partnersille.

Infoweb

Infoweb on Tietotalon itse kehittämä sisällönhallintajärjestelmä, jota hyödyntävät verkkopalveluidensa alustaratkaisuna erityisesti oppilaitokset ja kunnat. Tietotalo kertoon Infowebin tuotekehityksen perustuvan kolmeen lähtökohtaan: käytettävyys, intuitiivisuus ja tehokkuus.

Lue lisää:

Intershop

Intershop on pitkän linjan saksalainen verkkokauppa-alusta, jonka päälle on toteutettu myös Suomessa muutamia verkkokauppoja. Intershop on kyvykäs ratkaisu, joka voi toimia verkkokauppa-alustana sekä B2B- että B2C-skenaarioissa.

Lue lisää:

Joomla!

Toteutusten lukumäärällä mitattuna Joomla on pitänyt pintansa Suomessa jopa yllätävän hyvin. Sitä hyödyntävät erityisesti kunnat ja oppilaitokset, mutta myös yrityspuolella on jonkin verran Joomla-pohjaisia toteutuksia. Yleisyydestään huolimatta on todettava, että Joomlan asema heikentyy auttamatta päivä päivältä. Tämä johtuu erityisesti WordPressin suosion räjähdysmäisestä kasvusta. Suomessa on muutamia pieniä digitoimistoja, jotka vielä tekevät verkkosivustoja Joomlalla, mutta moni näistäkin on vaihtanut fokuksensa WordPressiin.

Lue lisää:

LianaCMS (ent. Sivuviidakko)

Liana Technologies (ent. Koodiviidakko) on suomalainen toimija, joka kehittää ja ylläpitää omaa, nykyään pilvipalveluun pohjautuvaa tuoteperhettään. Yksi tuoteperheen ratkaisuista on julkaisujärjestelmä LianaCMS. Lisäksi tarjoomassa on mm. verkkokauppa-alusta LianaCommerce.

MyCashflow

MyCashflow on yksi Suomen yleisimmin käytetyistä verkkokauppa-alustoista täysin kotimaisten tuotteiden osalta. Käyttöönoton ja käytön helppous ovat tuotteen vahvuuksia. Palvelupaketteja on saatavilla eri kokoisia erilaisiin tarpeisiin.

Lue lisää:

Poutapilvi P4

P4 on turkulaisen Poutapilven kehittämä sisällönhallintajärjestelmä, jota käytetään erityisesti kuntasektorilla. Nykyisistä asiakkaista varmasti huolehditaan, mutta uusia projekteja tuskin kovinkaan montaa enää P4:llä toteutetaan Poutapilven panostaessa WordPress-tekemiseen.

Lue lisää:

PrestaShop

PrestaShop on PHP-pohjainen avoimeen lähdekoodiin pohjautuva verkkokaupparatkaisu. Ratkaisun voi ladata omaan hallintaansa verkkosivustolta maksutta tai vaihtoehtoisesti voi ottaa valmiin perusasennuksen ja hostauksen kumppanina toimivan Ionoksen kautta.

Lue lisää:

Prime

Prime on alunperin Innofactorin kehittämä oma tuote, jossa on kyvykkyyksiä mm. tuntikirjausten hallintaan ja laskutukseen. Primen julkaisujärjestelmämoduulia käyttävät erityisesti valtion virastot ja kunnat. Innofactor myi hiljattain Prime-liiketoimintansa Total Specific Solutionsille.

ProcessWire

ProcessWire on avoimen lähdekoodin sisällönhallintaratkaisu, joka perustuu hyvin pitkälle rajapintojen hyödyntämiseen. Suomessa ProcessWireä käytetään suhteellisen usein verkkokaupan alustana. Tästä kunnia kuuluu Oscar Softwarelle, joka on tuotteistanut verkkokaupparatkaisunsa ProcessWiren päälle.

Lue lisää:

SDL Tridion

SDL on iso kansainvälinen toimija, joka keskittyy ennen kaikkea käännös- ja lokalisointityökaluihin sekä sisällönhallinnan ratkaisuihin. Yksi sisältöjenhallinnan ratkaisuista on verkkojulkaisujärjestelmä SDL Tridion Sites, joka on osa SDL Tridion DX -tuoteperhettä. Suomessa on muutamia isoja asiakkaita, jotka käyttävät SDL Tridionia verkkopalveluidensa alustana.

Lue lisää:

SharePoint

Vaikka Microsoftin SharePointia hyödynnetään Suomessa vielä jonkin verran verkkopalvelualustana, on se jätetty kokonaan pois hakemistosta. Microsoft ei ole viime vuosina panostanut julkaisujärjestelmä- tai verkkokauppakehitykseen käytännössä lainkaan.

SilverStripe

SilverStripe CMS on avoimen lähdekoodin sisällönhallintatuote, jota käytetään Suomessa erityisesti oppilaitosten julkaisujärjestelmänä. Suomessa on vielä muutamia toimittajia, jotka toteuttavat sivustoja SilverStripellä.

Lue lisää:

Sitecore

Tanskalaislähtöinen Sitecore on Adoben ohella yksi isoimmista CMS-markkinan kaupallisista pelureista, joiden tuotteelle löytyy integraattoreita ympäri maailmaa.  Sitecore DXP on tehty erityisesti laajojen myynti- ja markkinointivetoisten sivustojen alustaksi. Alustan personointikyvykkyydet ovat alansa huippua.

Squarespace

Squarespace on ”kansainvälinen kotisivukone”, jota käytetään Suomessa jonkin verran. Käyttökokemukseen ja designiin on panostettu huomattavasti, ja tuotteena Squarespace onkin monella tapaa verrokkejaan monipuolisempi. Näin ollen se välttämättä sovellu aivan pienimmille sivustoille.

Lue lisää:

Typo3

Typo3 on avoimen lähdekoodin sisällönhallintatuote, jonka käyttö verkkopalveluiden alustaratkaisuna on maailmalla todella yleistä. Suomessa Typo3:a käytetään kuitenkin vain rajallisesti.

Lue lisää:

  • Alustan virallinen sivusto: Typo3

Umbraco

Tanskalainen Umbraco on .NET-pohjainen avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä. Itse CMS on ladattavissa ilmaiseksi, mutta perustuotteen päälle Umbraco tarjoaa erilaisia maksullisia lisäosia ja palvelupaketteja.

Takaisin sivun alkuun

Hakemiston ylläpitäjä

North Patrol on digitaalisen viestinnän ja liiketoiminnan asiantuntija. Autamme kirkastamaan digiprojektin tavoitteet ja palvelukonseptin. Löydämme puolueettomasti oikeat vastaukset teknologia- ja arkkitehtuurikysymyksiin. Kilpailuttamisessa ja yhteistyökumppanin valinnassa varmistamme hankintaprosessin onnistumisen.

Lue lisää: northpatrol.fi