Selvitys suomalaisten verkkokauppojen kehittämisestä

North Patrol järjesti kesällä 2015 yhteistyössä Verkkoteollisuus ry:n kanssa avoimen verkkokyselyn suomalaisten verkkokauppojen kehittämisen ja johtamisen tilasta.

Kyselyssä esitettiin 36 moniulotteista kysymystä, joilla selvitettiin vastaajien näkemyksiä verkkokauppojensa perustamisen, johtamisen ja hallinnoinnin lähtökohdista. Kyselyssä pyydettiin arviot siitä, mitkä verkkokauppojen ominaisuuksista ovat olleet tärkeimpiä menestyksen kannalta, mitkä ovat olleet erityisen haasteellisia, ja mihin aiotaan tulevaisuudessa panostaa enemmän.


Vastaajien taustatiedot

Kyselymme 60 vastaajaa edustivat 56 nimettyä, parhaillaan toimivaa verkkokauppaa. (Kahdella vastaajista kauppa oli vasta rakenteilla.)

Kyselyyn vastanneiden yritysten joukossa oli liikevaihdoltaan monenkokoisia yrityksiä useilta toimialoilta. Vastanneista joukossa oli myös suuryrityksiä ja kansainvälisestikin toimivia yrityksiä. Puolet vastanneista edustivat mikroyrityksiä, joiden vuosittainen liikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa.

Yrityksenne vuosittainen liikevaihto:

 • 48 % — alle 2 M euroa
 • 15 % — 2–10 M euroa
 • 12 % — 10–50 M euroa
 • 10 % — 50–200 M euroa
 • 7 % — yli 200 M euroa

Kyselyyn vastanneista 38% prosenttia edusti liiketoimintaa, jonka ytimessä on kaupankäynti verkossa. Ainoaksi myyntikanavakseen verkkokaupan ilmoitti 21%. Täten noin neljäsosa verkkokauppayrityksistä on sellaisia, joilla ei ole minkäänlaista kivijalkamyymälää tai palvelupistettä.

 • 38 % — Kaupankäynti verkossa on ydinliiketoimintaamme.
 • 33 % — Verkkokauppamme myynti on pienempi kuin muiden myyntikanaviemme, mutta silti kohtalaisen merkittävä.
 • 21 % — Verkkokauppa on ainoa myyntikanavamme.
 • 13 % — Verkkokauppamme osuus liikevaihdostamme on lähes merkityksetön.
 • 5 % — Verkkokauppamme myynti on merkittävämpi kuin muiden myyntikanaviemme.

Kävijämäärät

Kyselyyn osallistuneista verkkokaupoista vajaa viidennes oli isoja verkkokauppoja, joiden kuukausittaiset kävijämäärät ovat satoja tuhansia, suurimmissa yli miljoonan. Toinen viidennes edusti verkkokauppoja, joiden kävijämäärät voidaan laskea kymmenissä tuhansissa. Viidenneksen verran verkkokaupoista oli sellaisia, jotka saavat kuukausittain hieman enemmän tai vähemmän kuin 10 000 kävijää. Kymmeneksessä kävijämäärät ovat muutaman tuhannen luokkaa, kymmeneksessä selvästi sen alle. Reilu kymmenes ei ilmoittanut kauppansa kävijämääriä.

Verkkokauppojen ikä

Iältään verkkokaupat olivat hyvin kirjavia: kolmannes oli ollut toiminnassa 2–5 vuotta ja toinen kolmannes 6–10 vuotta. Reilu kuudesosa kaupoista oli kahta vuotta nuorempia tai vasta suunnitteilla. Muutama verkkokauppa oli jo toiminut yli 15 vuotta.
Kauanko olette myyneet verkossa?

 • 33 % — 2–5 vuotta
 • 30 % — 6–10 vuotta
 • 12 % — 11–15 vuotta
 • 15 % — alle 2 vuotta (tai vasta syntymässä)
 • 5 % — yli 15 vuotta

Kauppojen myyntiartikkelit

Kaupoissa oli myynnissä monentyyppisiä tavaroita vaatteista ja sisustusesineistä retkeilytarvikkeisiin ja elektroniikkaan. Muutama kyselyn kaupoista myi digitaalisia sisältöjä ja muutama elintarvikkeita, mutta suurin osa kaupoista tarjosi kuluttajatavaroita. Varsinaisia B-to-B-verkkokauppoja kyselyyn osallistui muutama, mutta kolmannes kyselyn verkkokaupoista suuntaa tuotteitaan yhtäläisesti myös yritysasiakkaille.
Lue lisää: Verkkokauppojen tuotevalikoima

Lisätietoja kyselystä:
Web Concept & Project Expert  Virpi Blom, puh. 0400 240 376, etunimi.sukunimi@northpatrol.com
» Ota yhteyttä!